Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa i donar suport l'emprendiment innovador

Actuacions i objectius

LÍNIA 1: IMPULS DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, TECNOLOGIA I TALENT ENTRE UNIVERSITAT-EMPRESA


 • TRANSFERBOOST. 


  • Programa Innotransfer. Innotransfer és una iniciativa multisectorial d'innovació oberta que implementen, de manera conjunta i des de 2018, els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de col·laboració de la rePCV. En 2020 es va redissenyar la iniciativa per a avançar en la cadena de valor d'aquestes col·laboracions, passant de la sensibilització al foment actiu de la relació a través d'una dinàmica de Reptes/Solucions sobre la qual canalitzar la comunicació i el descobriment entre les parts. Aquest nou disseny, a més, va incloure un alineament amb la visió, els objectius i l'estratègia d'actuació de l'Agència Valenciana d'Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte en l'ecosistema valencià d'innovació, sumant-se, d'aquesta manera, als esforços liderats des de l'AVI.


  • Transferència 360. L'objectiu d'aquesta acció és facilitar i donar suport a la transferència del coneixement generat en la UA i en altres entitats a les empreses com a manera de transformar el teixit empresarial, promovent una fluida integració entre les empreses, la UA i altres universitats, els Instituts Tecnològics, així com amb altres Parcs Científics amb l'objectiu de fomentar la transferència de coneixement.


  • Llançadora de Talent. L'objectiu d'aquesta acció és fomentar el talent en el seu sentit més ampli, facilitant l'accés de les empreses innovadores al talent generat en la UA a través de les següents accions:


   • Desenvolupament d'accions informatives que promoguen convocatòries (a diferents nivells: local, autonòmic o nacional) d'incorporació de Doctorats Industrials en empreses, com a motor de desenvolupament en inversió en I+D+i de les empreses valencianes. 


   • Accions que promoguen programes de pràctiques en empreses per part d'estudiants, desenvolupament de Treballs Fi de Grau (TFG) o Treballs Fi de Màster (TFM), entre altres. Concretament, es desenvoluparan iniciatives encaminades al fet que els alumnes de la UA puguen realitzar les seues TFG/TFM sobre casos pràctics proposades per empreses, per a afavorir, d'una banda, la captació de talent per part de les empreses i per un altre, l'aproximació dels alumnes al món empresarial. A més, es comptarà amb un programa de pràctiques en empreses vinculades al PCA que tinga com a principal labor la I+D+i Promoció de l'ocupació i incorporació de talent en empreses innovadores.


  • Reptes PCA. Desenvolupament d'una sèrie d'accions encaminades a la resolució de reptes estratègics que plantegen les empreses innovadores i altres agents de la innovació i que s'enfoquen a incentivar la generació d'idees i desenvolupament de nous projectes


  • International Transfer Internacionalització. Desenvolupament d'accions encaminades a secundar i fomentar la participació de les empreses en projectes internacionals de transferència de coneixement que contribuïsquen a la seua expansió.


  • Altres accions de difusió de resultats d'investigació, tecnologia, innovació empresarial i aplicacions. De manera complementària a les accions explicades en aquesta línia de Transferboost, es proposa realitzar accions per a la difusió dels resultats d'investigació que es produïsquen tant en l'àmbit de la UA com especialment en el de les empreses innovadores que són susceptibles de generar interaccions innovadores o projectes de cooperació en investigació.


  • PICEI. Aquesta actuació consisteix en el desenvolupament d'una investigació per a continuar caracteritzant l'activitat innovadora empresarial que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana, que es realitzarà mitjançant una enquesta-qüestionari que haurà d'emplenar cada empresa innovadora.


  • Innomap – Oportunitats d'Innovació. En aquest sentit, es contempla la generació de trobades i presentacions directes de l'ecosistema PCA en diversos entorns externs que s'identifiquen com a oportunitats d'innovació i accions privades de matching entre PCA i altres agents.


LÍNIA 2: SUPORT A l'EMPRENEDORIA INNOVADORA


 • TECH2BUSINESS. En aquesta línia de treball es presenta un conjunt d'accions que persegueix impulsar la creació i consolidació de teixit empresarial innovador i de base tecnològica i/o intensiu en coneixement que puguen presentar oportunitats de negoci com a part del canvi del sistema productiu cap a negocis competitius.


  • III Fòrum Premis rePCV 2021. L'objecte específic d'aquesta convocatòria és premiar i reconéixer l'activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn.


  • Idees and Business. Aquesta acció es durà a terme en estreta relació i coordinació amb la Universitat d'Alacant i especialment en el marc del seu programa denominat ua:emprén, a través d'accions que afavorisquen el sorgiment de projectes innovadors en general i de EBT en particular i d'accions posteriors de mentorización d'aqueixos projectes innovadors que es troben en fases incipients del seu desenvolupament.


  • Startup Innovation. Es proposa el desenvolupament d'un programa d'acompanyament i impuls al desenvolupament empresarial de les joves empreses innovadores amb la finalitat d'impulsar el seu creixement. 


  • Knowledge Bank. Es concep com un lloc de trobada virtual amb abast real, on compartir coneixements i estimular la innovació. Persegueix crear comunitat de col·laboració entre les empreses i altres agents d'innovació i investigadors implicats en projectes, empreses vinculades i altres entitats externes, on compartir coneixement divers.

Tipus de conveni

 • Text Hover

Entitat beneficiària final

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana

Any

2021

Import del conveni

350.000€