Your address will show here +12 34 56 78

Convocatòria Extraordinaria

Borsa Auditor/a intern/a

Últims avisos

DataNotificació
10/ 11/ 2022ACORD DE CALIFICACIONS DEFINITIVES FASE CONCURS
26/ 10/ 2022ACORD DE CALIFICACIONS PROVISIONALS FASE CONCURS
14/ 10/ 2022ACORD DE NOTES DEFINITIVES
30/ 09/ 2022ACORD DE DE NOTES PROVISIONALS
26/ 09/ 2022EXERCICIS I TAULA DE RESULTATS DE L'EXAMEN
16/ 09/ 2022INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS. PDF
19/ 07/ 2022LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA DELS EXERCICIS
21/ 06 / 2022LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS I INSTRUCCIONS PER A LA CORRECCIÓ D'ERRADES
20/ 06/ 2022PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER A CONSTITUTIR L'ORGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
24/ 05/ 2022PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EN EL DOGV

Procés selectiu

Bases de la convocatòria

Inscripció a la convocatòria

Fases de la convocatòria

  • Acord de calificacions provisionals - Fase concurs (PDF)
  • Acord de calificacions provisionals - Fase concurs (PDF)
  • Acord de calificacions definitives - Fase concurs (PDF)

Consultes i dubtes

Preguntes freqüents -FAQs

1. Qui pot inscriure's al procés?

Aquelles persones interessades a participar en el concurs selectiu per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a la cobertura d'un lloc d'auditor/a intern/a, sempre que complisquen els requisits establerts a les bases.


2. Com em puc inscriure al procés de selecció?

Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, a aquest efecte és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, o posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNIe.


Haurà d'emplenar-se el formulari en format PDF a disposició dels aspirants a aquesta web, que serà signat electrònicament per la/l'aspirant, i es registrará electrònicament a través del tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Agència Valenciana d'Innovació, l'enllç del qual està també disponible a aquesta web.


3. Què necessite per a inscriure'm?

Abans d'inscriure's és necessari llegir amb atenció les Bases de la Convocatòria.

4. Quins són els requisits per a formar part del procés?


Estan establits en les Bases de la Convocatòria publicades en el DOGV.

5. Quin és el termini d'entrega de sol·licituds?

El termini de lliurament de sol·licituds és des de 25 de maig al de 7 de juny del 2021, tots dos inclosos. No s'admetrà cap sol·licitud que no arribe en el temps i forma explicitats.

6. És necessari tindre un compte de correu electrònic?

Sí, ja que serà el mitjà de comunicació principal i li permetrà formar part del procés.

7. Com sé que la meua inscripció en línia s'ha enregistrat correctament?

Una vegada registrada electrònicament la sol·licitud degudament signada, la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat generarà un justificant de registre d'entrada amb un número de registre, que ha de conservar-se. 

8. No puc adjuntar la documentació. Quin pot ser el problema?

Assegure's que la documentació que està adjuntant està en format .pdf.

9. Com m'informe de les fases del procés?

Pot trobar tota la informació relativa a les fases dels processos en les Bases de Convocatòria.

10. Com puc saber com avança el procés?

Durant el desenvolupament de tot el procés selectiu, la forma de comunicació amb les persones aspirants serà, amb caràcter general, la pàgina web de l'AVI, a través del seu apartat “treballa amb nosaltres”.


De la mateixa manera, podrá rebre información a través del correu electrònic que ha emprat en el registre. 

11. Com puc reclamar durant el procés?

Després de la finalització de cada fase del procés, s'establirà un termini de reclamacions. A continuació, es detalla la denominació de cada fase i la fita que suposa la seua finalització:
  • Presentació de sol·licituds. Prenem de referència l'endemà de la publicació de la llista de persones admeses i excloses per a formar part del procés.
  • Fase d'oposició. Prenem de referència l'endemà de la publicació dels resultats provisionals d'aquesta.
  • Fase de concurs. Prenem de referència l'endemà de la publicació dels resultats provisionals d'aquesta.
  • Publicació de llista final amb les puntuacions de les dues fases anteriors. Prenem de referència l'endemà de la publicació de la llista final que reculla la suma de puntuacions de totes dues fases.

Aquestes reclamacions es podran realitzar a través del Tràmit Z.

12. He llegit les FAQs i no he resolt el meu dubte. Què faig?

Al llarg del procés pots fer-nos arribar qualsevol tipus de consulta al correu electrònic proceso.selectivo@avi.gva.es