Agenda, Sin categorizar

23 DE SETEMBRE | Infoday Regional H2020 Nanotecnologies, materials i processos avançats i biotecnologia

Com a part de l’estratègia de la Generalitat Valenciana de Coordinació de la I+D+i, que pretén incrementar i millorar la participació dels agents de la innovació identificant les claus per a presentar projectes a les convocatòries del programa europeu Horitzó 2020, es desenvolupa aquesta jornada l’objectiu de la qual és analitzar les oportunitats que queden en l’últim any d’H2020, en les àrees de Nanotecnologies, Materials i Processos de Fabricació Avançats i Biotecnologia, així com en les iniciatives relacionades: Fàbriques del Futur (FoF), Edificis Energèticament Eficients (EeB) i Processos Industrials Sostenibles (SPIRE).
Aquest Infoday està dirigit a: personal investigador, gestors de projectes, empreses, entitats i altres agents interessats a participar en projectes europeus d’aquestes temàtiques.

Author