Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

  • Este full de ruta, que es va començar a tramitar amb l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), preveu finançament per a 153 accions i projectes d’innovació
  • El document s’integrarà en el Pla estratègic de subvencions (PES) de la Conselleria, dins del pla de reordenació programat en l’àrea d’Innovació


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha iniciat el tràmit d’informació pública del Pla estratègic de subvencions (PES) de l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), actualment Ivace+i Innovació. Este projecte preveu la concessió de prop de 170 milions d’euros en ajudes per a impulsar un total de 153 accions d’I+D+i entre 2024 i 2026.

El nou pla, que està cofinançat al 60 % pel programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, possibilitarà l’obertura imminent d’una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva per al desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació.

En qualsevol cas, el document que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és de caràcter provisional a conseqüència de la reordenació de funcions que comporta la constitució i la posada en marxa d’Ivace+i. En este sentit, l’objectiu és integrar este pla en el de la mateixa Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

S’eliminen les línies nominatives

Com a novetat, el full de ruta de la Conselleria des d’este mateix any, i durant els dos següents, consagra l’eliminació de les línies de concessió directa per a concentrar els recursos públics en les de concurrència competitiva. A través d’este sistema, les entitats rivalitzen en igualtat de condicions per a obtindre ajudes en funció de la qualitat dels seus projectes.

A més, s’inclou una nova línia de subvenció amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives d’innovació en matèria de processos o organitzatives, que es basen en l’assimilació de les tecnologies avançades i permeten la seua difusió entre la resta d’agents de l’ecosistema d’innovació. En este primer exercici es preveuen 600.000 euros per a esta actuació, que ascendiran als tres milions d’euros en 2025 i 2026.

La nova planificació econòmica consolida el suport als dos programes amb més demanda i impacte en el teixit productiu, que financen tant els projectes estratègics en col·laboració com la I+D+i en empreses.

De fet, prop del 65 % de tots els fons programats es destinaran a esta mena d’accions, que incentiven el desenvolupament de solucions innovadores a reptes de gran importància i rellevància econòmica, social i mediambiental mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.

Les huit línies de subvenció que arreplega este document (quatre menys en nom de la simplificació i l’optimització de recursos) estan dotades amb prop de 55 milions d’euros en el seu primer exercici i s’alineen amb els eixos estratègics de la Conselleria per a esta legislatura.


En concret, contribuiran al foment de la innovació i l’avanç de la societat mitjançant la interconnexió dels àmbits científic, tecnològic i empresarial; l’impuls de la transferència de coneixement; el suport de la I+D+i empresarial, o la potenciació de les tecnologies disruptives en el teixit productiu, entre altres accions.


Sota la direcció de la consellera Nuria Montes; el secretari autonòmic d’Innovació, Jerónimo Mora, i el director general d’Innovació, Juan José Cortés, l’entitat compta en 2024 amb un pressupost de 63 milions d’euros per a l’execució de les seues competències en el si d’Ivace+i.


Amb esta assignació econòmica, s’espera impulsar el desenvolupament de 30 projectes estratègics en col·laboració i 40 iniciatives d’innovació en empreses, a més de possibilitar l’execució i la posada en marxa de huit demostradors i proves pilot en universitats i instituts tecnològics i d’investigació.


La consolidació de la xarxa d’agents d’innovació i de les unitats de transferència en centres d’excel·lència investigadora són uns altres dels objectius prioritaris per als pròxims anys, igual que l’impuls de la compra pública innovadora (CPI), incentivant no només la participació d’empreses en estes licitacions, sinó promovent també l’activació d’esta classe de contractes entre administracions.

0

Premsa, Premsa

  • Amazing Up i la Universitat Jaume I col·laboren en el desenvolupament d’esta iniciativa que impulsa continguts audiovisuals més interactius per a reivindicar el patrimoni  
  • Este projecte contribuirà al fet que els usuaris se submergisquen en entorns simulats que tracten problemes com la degradació del medi ambient i l’impacte del factor humà


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes finança el desenvolupament d’un sistema de projecció audiovisual immersiu i interactiu que utilitza la realitat ampliada (una combinació de la realitat virtual, augmentada i mixta) per a elevar de valor de les destinacions turístiques i conscienciar sobre la conservació del medi ambient.


El Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I (UJI) i l’empresa castellonenca Amazing Up col·laboren amb esta iniciativa que pretén configurar una ferramenta que afavorisca la interacció de l’usuari quan la projecció siga grupal o massiva.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat ‘En Primera Persona’, és el de crear un sistema capaç d’integrar elements virtuals en el món real (realitat augmentada) i espais simulats totalment digitals (realitat virtual) per a enriquir l’experiència audiovisual i convertir-la en una aventura molt més participativa.


En este cas, els telèfons mòbils es convertiran en la interfície de visualització i interacció, ja que, a diferència d’altres alternatives en el mercat, este sistema de projecció no necessita ulleres ni altres elements individuals, la qual cosa redunda al seu torn en una contenció dels costos.


Per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, l’aplicació d’estes tecnologies immersives oferix l’oportunitat de millorar l’experiència dels seus visitants. De fet, el seu ús combinat propicia l’activació les cèl·lules MCH (hormones concentradores de melanòcits) del cervell, que eviten que el contingut s’emmagatzeme en l’hipocamp i, per tant, s’oblide més fàcilment. Així mateix, per a conéixer millor el comportament de les persones usuàries, els sistemes d’interacció es connectaran a una base de dades d’intel·ligència artificial.


La representació de destinacions turístiques orientades al metavers i a la immersió 360° submergirà les persones usuàries en entorns amb gran impacte psicocognitiu, que versaran sobre el canvi climàtic, la contaminació o l’exhauriment de recursos naturals, per a conscienciar així sobre el turisme sostenible i la preservació del planeta.


L’equip d’‘En Primera Persona’ ha completat ja el primer paquet de treball, centrat a identificar l’estat actual de la tecnologia de realitat ampliada, i ara analitza els sistemes per a reconstruir escenes i objectes de realitat virtual i augmentada, així com les possibilitats que oferixen cada un.


També s’han dut a terme estudis i grups de discussió per a determinar l’impacte de la narrativa transmèdia i conéixer quins són els nivells d’interacció òptims per a no saturar les persones usuàries.


Col·laboració del sistema d’innovació


El treball d’Amazing Up, una start up tecnològica especialitzada en la creació de productes audiovisuals immersius, es complementa amb el del personal de l’UJI, que ha permés analitzar les diferents tècniques, així com els elements d’interactivitat més adequats per a aconseguir la major eficàcia comunicativa.


Este projecte s’alinea amb les conclusions dels comités estratègics d’innovació especialitzats en tecnologies habilitadores i destinacions turístiques intel·ligents que aposten, en el primer cas, per incorporar les tecnologies de la digitalització i, en el segon, per millorar tant la interacció amb els turistes com la sensibilització amb els factors que provoquen el canvi climàtic. Així mateix, ‘En Primera Persona’ s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0