Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

  • L’empresa SOLINPRO col·labora amb el centre tecnològic AINIA en el desenvolupament d’esta iniciativa que contribuïx a la reducció de residus
  • Este projecte se centra en la consolidació de l’economia circular i en l’increment de material reciclable, minimitzant així el consum de recursos naturals


La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, està finançant el desenvolupament d’un sistema que evitarà l’enfonsament dels envasos plàstics al mig aquàtics, principalment oceans, mars, rius i embassaments, mitjançant la incorporació de la propietat de flotabilitat en estos.


L’empresa d’enginyeria industrial SOLINPRO impulsa en col·laboració amb el centre tecnològic especialitzat en el sector agroalimentari AINIA esta iniciativa que pretén aportar propostes tecnològiques viables perquè el conjunt de deixalles plàstiques que no suren i acaben depositant-se en el fons marí puguen recuperar-se fàcilment.


Este projecte compta amb el suport econòmic d’Ivace+i i finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat FlotaPET, consistix a impedir que els envasos rígids, principalment botelles, i que estiguen fabricats amb materials plàstics amb una densitat major a la de l’aigua,
siguen arrossegats a doll i oceans, sedimentant els seus fons amb estos materials.

A més, este nou concepte de flotabilitat en els envasos es fonamenta sobre la necessitat de millorar la cura del medi marí sota el paradigma de l’economia circular.


De fet, l’informe de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), sobre contaminació per plàstics, prediu un augment molt notori per al 2040, amb un volum d’entre 23 i 37 milions de tones de residus plàstics, la qual cosa equivaldria aproximadament a 50 quilograms de fem per metre quadrat de costa.


Encara que s’està avançant notablement en les aplicacions d’estos materials, existixen dos barreres fonamentals en la seua implantació majoritària per part de la indústria. En primer lloc, la seua disponibilitat encara és limitada, i en segon, el preu és més elevat que el dels envasos tradicionals.


Respecte a la fase en la qual es troba el projecte, s’ha procedit al plantejament de les solucions de disseny i els seus corresponents processos de fabricació per a, durant 2024, materialitzar les mostres físiques del procés que permetran validar en context real la seua funcionalitat i es procedirà a realitzar la presentació pública dels resultats a la ciutat de València.


Col·laboració del sistema d’innovació


SOLINPRO és una microempresa valenciana constituïda a la fi de l’any 2016 i especialitzada en l’enginyeria i la fabricació de màquines ad hoc per a cobrir les necessitats específiques dels seus clients, especialment les encara no resoltes mitjançant solucions comercials habituals.


En l’execució d’esta iniciativa compta amb el suport d’AINIA que, com a centre de referència del sector agroalimentari, acredita un ampli coneixement en el desenvolupament de solucions per a la indústria de l’alimentació. En particular, el seu departament d’Envasos ha sigut essencial, no sols en el disseny i desenvolupament del projecte, sinó també en la validació dels resultats.


Este projecte s’alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d’Economia Circular, on s’advoca pel desenvolupament i fabricació d’envasos més sostenibles i la reducció de la quantitat en matèria primera verge empleada en nous processos de fabricació. Així mateix, FlotaPET s’emmarca en l’Estratègia Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Noticias Innoagents

La semana pasada tuvo lugar en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia el Congreso “AGROALNEXT2024: Innovación y transferencia en el sector agroalimentario español”, donde se presentaron los últimos avances de los grupos de investigación participantes en este proyecto financiado por la Unión Europea.

El grupo de investigación del profesor José Manuel Pérez Pérez, del Instituto de Bioingeniería de la UMH, participó en el congreso con la presentación de las novedades en el subproyecto “ROOT4UE: Transferencia de caracteres ancestrales de la raíz al cultivo de tomate para mejorar el uso eficiente de agua y nutrientes” de AGROALNEXT-GVA. En este proyecto se pretende clarificar las bases genéticas y moleculares de la variación de la arquitectura del sistema radicular en una colección de líneas silvestres y cultivares ancestrales de tomate que representan la biodiversidad de esta especie en sus centros de origen y domesticación (Sudamérica y Centroamérica). Los resultados de este proyecto y las implicaciones para el desarrollo de nuevos cultivos con una mayor eficiencia en el uso de agua y nutrientes se presentaron en el congreso AGROALNEXT2024 mediante una comunicación oral y un poster.


La Agente de Innovación del Instituto de Bioingeniería hizo un guiño, en su comunicación, al impacto sostenible económico, ambiental y social en propuestas de este tipo, que a su vez reducen el consumo y los efectos de emisiones antropogénicas provocadas por fertilizantes y nitratos en cultivos, tales como el tomate.


Fuente: https://arolab.umh.es/

0