Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


  • Un total de 50 empreses i representants de la comunitat científica i centres tecnològics participen en la jornada de presentació del repte “i-*BOI”
  • El 2 de juliol conclou el termini per a presentar propostes d’innovació en el marc d’aquesta iniciativa, que es desenvolupa en col·laboració amb l’Agència Valenciana de la Innovació

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat el compromís de *Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a “detectar, desenvolupar i implementar millores substancials en tecnologies, processos i organització que optimitzen la gestió” de les xarxes de transport en les quals opera a través de la innovació i la transformació digital.

Aquesta aposta es materialitza en el llançament del primer procés de Compra Pública d’Innovació (*CPI), que FGV desenvoluparà en col·laboració amb l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), a la qual el conseller ha agraït tant la seua participació en el projecte, com la labor de foment de la cultura i de les palanques d’innovació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

“La Compra Pública d’Innovació jugarà un paper clau per a aconseguir un teixit i uns sectors productius més sostenibles i digitals, i uns organismes públics més àgils i eficients, que prevalguen l’ús de les noves tecnologies en benefici de tots”, ha subratllat Arcadi España, qui ha incidit en les iniciatives que el departament que dirigeix i la pròpia AVI estan duent a terme per a definir solucions innovadores als reptes en matèria de mobilitat, transport i infraestructures amb l’objectiu que “siguen més segurs, sostenibles i intel·ligents”.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha realitzat aquestes declaracions en la presentació del projecte i-BOI, al costat del vicepresident segon de l’AVI, Andrés García Reche, i la secretària general d’aquesta mateixa entitat, Olivia Estrella, en una jornada tècnica ‘en línia’ a la qual han assistit 50 especialistes de la comunitat científica, els instituts tecnològics i empreses potencialment interessades a escometre nous desenvolupaments.

Per part seua, el vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació, Andrés García Reche, ha recordat que aquesta entitat ja dona suport tècnic a quatre conselleries en el llançament de Consultes Preliminars al Mercat i que, en breu, llançarà les seues pròpies iniciatives de CPI en coordinació amb altres departaments de l’Administració autonòmica.

Així mateix, ha explicat que l’AVI ha reforçat enguany el seu suport al programa d’ajudes a la CPI, focalitzat en entitats locals i empreses, en destinar en un sol exercici 4,3 milions d’euros, un 26% més que la suma dels fons destinats a aquest efecte en els tres últims exercicis.

Repte i-BOI

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pretén optimitzar l’operativitat dels serveis ferroviaris de Metrovalencia i TRAM d’Alacant mitjançant la substitució de l’actual sistema de comunicació d’incidències als maquinistes, basat en ordres en paper, per un altre que garantisca la recepció, enteniment i disponibilitat d’accés a aquestes informacions i ordres rellevants.

En l’actualitat, els treballs que es realitzen en els voltants de les vies es comuniquen mitjançant paper, un aspecte que genera tant traves i retards en el treball diari d’FGV, com a riscos en el procés de comunicació i control de recepció d’aquestes instruccions.

A través d’aquest procés de Compra Pública d’Innovació, FGV pretén dotar-se d’un Butlletí d’Ordres i Informacions intel·ligent (i-BOI), que garantisca no sols la recepció i disponibilitat dels avisos, sinó també la seua comprensió i compliment efectiu per part dels maquinistes a través de la incorporació de noves tecnologies.

Consulta preliminar al mercat

Aquesta primera fase del procés suposa el llançament, amb el suport de l’Agència, d’una consulta preliminar al mercat que permetrà sondejar la disponibilitat del teixit productiu per a desenvolupar solucions innovadores capaces de donar resposta al repte plantejat per Ferrocarrils, al mateix temps que s’analitza la viabilitat tècnica i econòmica d’aquestes propostes. El termini per a la seua remissió romandrà obert fins al pròxim 2 de juliol.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar, a través d’un sistema innovador, les característiques de l’actual BOI, incorporant funcionalitats que permeten agilitar els actuals processos de gestió de les comunicacions, i elevant, a més, les garanties de seguretat en les xarxes de transport operades per FGV.

D’aquesta manera, la nova solució tecnològica ha d’establir un sistema de generació d’ordres i informacions des del Lloc de Comandament que garantisca l’accés per part del maquinista i deixe constància de la seua recepció i comprensió inequívoca, sense necessitat de traslladar documents en paper durant els relleus.

D’acord amb les especificacions demandades per FGV, aquesta eina incorporarà recordatoris; actualitzacions constants de la informació, amb la finalitat que el conductor de cada comboi dispose de les últimes actualitzacions del servei; així com d’un sistema d’emmagatzematge i reaprofitament de les ordres per a assegurar la traçabilitat de la comunicació i alimentar el llibre d’avaries amb les deficiències identificades.

La solució innovadora podria utilitzar realitat virtual, intel·ligència artificial, processament de llenguatge natural o vídeo intel·ligent, entre altres tecnologies, segons indica Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en la fitxa tècnica de la consulta, disponible en la pàgina web de l’AVI.
0

Premsa

  • L’empresa valenciana Indústries Alegre col·labora amb Eurecat en l’execució d’un demostrador per a validar aquesta tecnologia incipient
  • Permetrà la fabricació de peces més lleugeres, amb menys components per a assemblar i atorgarà més llibertat en el disseny i funcionalitats

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dona suport a l’execució d’un projecte per a la integració d’electrònica en plàstics injectats que optimitzarà els processos productius en la indústria de l’automòbil.

El desenvolupament d’aquesta tecnologia emergent, coneguda com plastrònica, permetrà la fabricació de peces més lleugeres i amb menys components per a assemblar, al mateix temps que atorgarà més llibertat en el disseny i funcionalitats.

La iniciativa, impulsada per Indústries Alegre en col·laboració amb Eurecat, té com a objectiu final el desenvolupament d’un prototip amb el qual demostrar tant la viabilitat tècnica com les múltiples aplicacions de l’electrònica flexible en el sector de l’automoció.

També coneguda com In Mold electronics (electrònica en motle, en anglés), aquesta tecnologia ofereix múltiples avantatges perquè simplifica al màxim els processos productius en incorporar, en un únic pas de fabricació, l’electrònica embeguda en plàstic.

En la pràctica, totes les peces amb electrònica mecànica com, per exemple, els accionaments de les llums o les consoles dels vehicles, són susceptibles de produir-se a través de la plastrònica.

Aplicacions en el sector aeronàutic i l’electrònica de consum

No obstant això, els usos potencials d’aquest avanç tecnològic transcendeixen amb escreix l’automoció i s’estenen a altres sectors com l’aeronàutic i aeroespacial, l’electrònica de consum o els electrodomèstics de la línia blanca, que són aquells que es vinculen a la cuina i la neteja de la llar.

Finalitzada la primera anualitat del projecte, l’equip tècnic està treballant en el demostrador final, que s’ha dividit en dues fases de disseny. La primera permetrà certificar les funcionalitats de l’electrònica impresa embeguda en el plàstic injectat, mentre que la segona corroborarà la seua integració en el disseny de la peça final.

Per a dur a terme aquesta iniciativa, amb el propòsit d’impulsar la innovació tecnològica en els seus processos productius, Indústries Alegre col·labora amb Eurecat, un centre amb una àmplia experiència en el desenvolupament de l’electrònica en motle, que està aportant el coneixement acumulat en aquest camp per a l’execució del prototip.

El projecte s’alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Automoció i Mobilitat Sostenible, que ha proposat a l’Agència diferents prioritats d’Innovació en aquest camp. En concret, la iniciativa liderada per Indústries Alegre aporta “solucions innovadores per al desenvolupament d’interiors personalitzats”.

De la mateixa manera, entronca directament amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com RIS3CV, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Així, el projecte de plastrònica, s’enquadra en l’eix dedicat als processos de fabricació avançada, i contribueix a “posicionar a la indústria d’automoció i transport valenciana davant els centres de decisió multinacionals com un sector sinèrgic, eficient i amb òptims nivells de qualitat”, un dels objectius principals.
0