Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


  • Aimplas i les empreses UBE, Acteco, Faperin i Repol constitueixen el consorci que impulsa aquest projecte estratègic en col·laboració
  • Busquen fer rendible l’obtenció de poliamides de qualitat a partir de residus per a la fabricació d’altres productes plàstics

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança un projecte d’I+D+i per a millorar les tècniques de reciclatge dels envasos alimentaris multicapa amb l’objectiu d’optimitzar la qualitat dels materials resultants per a aconseguir el seu ús en aplicacions d’alt valor afegit. En concret, es pretén obtindre poliamides, un tipus de polímer que s’utilitza com a fibra sintètica i en la fabricació de materials plàstics.

El projecte, batejat com Recipam, està impulsat per un consorci d’empreses del sector del plàstic liderat per Aimplas, que treballa en un nou procés de reciclatge capaç de reduir els costos derivats de separar les capes que conformen aquest tipus d’envasos. Els seus promotors comptaran per a aquest desenvolupament amb més de 475.000 euros de l’AVI en el marc del seu programa d’ajuda als projectes estratègics en col·laboració corresponent a la convocatòria de 2019.

En l’actualitat, el reciclatge d’aquest tipus d’envasos és poc viable tècnica i econòmicament, ja que per a aconseguir una eficient separació de capes es requereix de tecnologies o processos addicionals als tractaments estàndard que acaben elevant la factura final. La baixa demanda de plàstics reciclats, que a penes representa el 6% del total a Europa, provoca que les taxes d’incineració i abocament dels envasos multicapa siguen encara altes.

No obstant això, les estructures plàstiques multicapa proporcionen múltiples avantatges per al sector de l’envàs. Són lleugeres, amb el consegüent estalvi econòmic i ambiental en la seua fabricació i transport; són molt funcionals i proporcionen una barrera que afavoreix la conservació dels aliments i garanteix la seua seguretat. Per aquest motiu el sector del plàstic busque una solució que optimitze la seua gestió mediambiental.

Col·laboració empresarial

A través de Recipam, la indústria del sector del plàstic pretén desenvolupar nous processos de reciclatge per a obtindre poliamides a partir de residus d’envasos multicapa per a aliments. Aquestes noves tècniques inclouen un procés de deslaminació per a separar les poliamides i un procés de compatibilització per a reprocessar-les juntament amb els altres materials plàstics per a obtindre compostos de qualitat suficient.

Aquests nous processos, en els quals treballa l’Institut Tecnològic del Plàstic, es provaran en la planta de reciclatge de residus d’Acteco a Ibi, mentre que UBE, Faperin i Repol validaran en les seues respectives plantes la qualitat i l’acompliment tècnic de les poliamides reciclades en la producció de plàstics. Totes aquestes entitats constitueixen el consorci que ha impulsat Recipam, un projecte de calat en el qual també col·labora l’Associació Valenciana d’Empresaris del Plàstic (AVEP).

Així mateix, la iniciativa també pretén establir una cadena de reciclatge d’envasos multicapa en la qual col·laborarà tota la cadena de valor i que permetrà la substitució de plàstics verges en aplicacions d’alt valor afegit, tant en envasos alimentari com en un altre tipus d’usos.

El projecte contribuirà a resoldre un dels reptes identificats pels representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat que van participar en el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en economia circular afavorit des de l’AVI.

D’una banda, contribuirà a la valorització més eficient de residus, ja siga mitjançant la millora en la separació dels plàstics multicapa com a la seua posterior valorització mitjançant el reciclatge mecànic o pirolisis. I per una altra, permetrà oferir béns de consum més sostenibles en fer possible l’ús de material reciclat en la fabricació de nous productes d’alta qualitat.
0

Premsa
  • FACSA lidera el projecte Rewacer en col·laboració amb Estudio Cerámico, SAMCA i els instituts tecnològics de la Ceràmica i l’Energia
  • Rewacer impulsa l’economia circular en la gestió del cicle integral de l’aigua en entorns industrials de la província de Castelló
L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança un projecte d’I+D+i per a impulsar l’economia circular en la gestió del cicle integral de l’aigua en entorns industrials de la província de Castelló. L’objectiu és cobrir la demanda hídrica del sector ceràmic amb aigua regenerada en les estacions depuradores d’aigües residuals, reduint, per tant, el consum d’aigua d’aqüífer i promovent l’aprofitament de residus.

En concret, es desenvoluparà un nou tractament basat en la sinergia de tecnologies que permeta tractar les aigües d’eixida d’una depuradora amb la finalitat d’obtindre la qualitat òptima per a la seua utilització en la indústria del taulell.

Un consorci d’empreses i entitats d’IR+D+i promou aquesta iniciativa, que s’ha batejat com Rewacer i que fins a 2021 disposarà d’ajudes de l’AVI per un valor pròxim als 400.000 euros en el marc del seu programa d’impuls als projectes estratègics, així considerats per fer front a un problema d’alt impacte i interés general a través de l’acció conjunta i la cooperació de múltiples agents del sistema d’innovació.

Durant els pròxims mesos, FACSA, com a líder del projecte; Estudio Cerámico, la Sociedad Anónima Minera Catalano Aragonesa (SAMCA), l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i l’Institut Tecnològic d’Energia (ITE) estudiaran la viabilitat de reutilitzar aquest flux hídric en els processos industrials del sector ceràmic amb la finalitat de reduir la quantitat d’aigua que empren aquestes indústries per a la seua fabricació i protegir els aqüífers.

Proves en una planta pilot

Amb la finalitat d’optimitzar la qualitat de l’aigua i adaptar les seues característiques a les necessitats de la indústria ceràmica, *FACSA validarà la nova tecnologia mitjançant una planta pilot que contempla diverses tecnologies. L’ITC contribuirà amb el seu coneixement en tècniques avançades de membranes per al tractament d’aigües i sobre metodologies, tècniques d’anàlisi ambiental i del cicle hidrològic. Per part seua, l’ITE fabricarà carbó actiu aplicable al tractament de compost orgànics i les empreses Estudi Ceràmica i SAMCA realitzaran proves a escala real de producció amb aigua regenerada.

Rewacer presenta, de fet, avantatges evidents per al medi ambient, atés que les empreses taulelleres utilitzen cada exercici al voltant de 9,5 hectòmetres cúbics aigua per a escometre la fabricació dels diferents tipus de paviments i materials ceràmics, l’equivalent al consum de tota la ciutat de Castelló durant un any. D’aquesta manera, el projecte contribuirà a reduir el consum d’aigua d’aqüífer i fomentarà, a més, la reutilització de recursos.

Aquest nou desenvolupament s’alinea, de fet, amb els reptes i solucions que va identificar el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Economia Circular de l’AVI, en el si de la qual participen representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat.

Entre les seues conclusions, aquest equip multidisciplinari ha subratllat la necessitat d’afavorir l’ús i aprofitament de l’aigua regenerada per a, entre altres finalitats, optimitzar la gestió dels recursos hídrics d’acord amb els principis de l’economia circular.
0