Your address will show here +12 34 56 78
El grup d’especialistes en Salut que assessora l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha concretat un catàleg de solucions tecnològiques per a reduir la incidència de les infeccions hospitalàries, millorar la qualitat de vida de les persones majors i malalts crònics i facilitar el treball dels professionals sanitaris en el camp de la cirurgia robòtica.

Durant la segona reunió tècnica, els integrants d’aquest Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en Salut han identificat com a prioritari el desenvolupament d’innovacions que permeten el monitoratge no invasiu i a distància d’aquells malalts crònics i persones majors que requereixen d’un control continu de les seues patologies. L’objectiu, en última instància, és que tots dos col·lectius guanyen en benestar i autonomia personal, reduint a més l’impacte sobre el sistema de sanitari.

Els experts estimen que existeix en nínxol d’oportunitat per a dissenyar, en aquest camp, nous dispositius de monitoratge més versàtils, integrats i eficients, que minimitzen les limitacions que els equips actuals ocasionen en l’activitat ordinària del pacient.

La prevalença de les infeccions hospitalàries és un altre dels desafiaments que centra els esforços del comité especialitzat en Salut, que coordina la científica del Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF), María Jesús Vicent. Sobre aquest tema, es remenen diferents solucions innovadores que contribuïsquen a reduir el risc de contaminació bacteriana i fúngica en els centres sanitaris.

Segons el parer dels experts, la cirurgia robòtica s’erigeix com un altre dels àmbits de la salut que més marge ofereix per a la introducció de millores. El comité està avaluant, de fet, el desenvolupament de nous equipaments i material quirúrgic adaptat a les necessitats específiques d’aquest tipus de cirurgia. Aquestes solucions es conceben per a facilitar la labor als professionals sanitaris.

Aquest equip multidisciplinari analitzarà en la pròxima trobada l’impacte de les propostes resultants i determinarà les eines necessàries per al seu desenvolupament. Les conclusions es presentaran davant el Comité Estratègic d’Innovació (CEI), que presideix el científic Avelino Corma.

A més de Vicent, en el Comité Estratègic de Salut participen els científics María Isabel Acién (Universidad Miguel Hernández d’Elx), Salvador Martínez (Instituto de Neurociencias), Damià Tormo (Fundació Columbus), Josep Redón (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA) i Cristina Botella (Universitat Jaume I), a més del tecnòleg Javier Sánchez, de l’Institut de Biomecànica de València.

Però també estan representades les empreses del sector sanitari i la pròpia gestió hospitalària a través del científic Enrique Ortega (Hospital General de València), Lorena Saus (Sistemas Genómicos), Mara Gràcia (Surgival) i Francisco Sanchís (IMEX Clinics).
0

La identificació i obtenció de compostos alternatius a partir d’edulcorants i ingredients naturals amb menor contingut en sucres, greixos i sal o l’aplicació de nous sensors per a la detecció ràpida de patògens en la línia de producció, són algunes de les solucions tecnològiques que ha proposat el grup d’especialistes en Agroalimentació que assessora l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en aquest camp.

Com a resposta a la creixent demanda de productes saludables i amb funcionalitats clíniques, aquest comité especialitzat aposta per elevar l’oferta d’aliments dirigits a col·lectius especials, amb intoleràncies o al·lèrgies, d’una forma més econòmica i sostenible. Així mateix, planteja el desenvolupament d’aliments funcionals, capaços d’actuar contra problemes específics de salut, com a malalties cardiovasculars o del sistema endocrí.

Amb la finalitat d’ampliar les garanties en l’àmbit de la seguretat alimentària, els representes empresarials que integren el comité, en el qual també participen personal científic i instituts tecnològics, han insistit en el desenvolupament de sistemes més avançats de classificació i inspecció en línia de producció. L’objectiu és detectar i separar de forma més eficaç aquells productes defectuosos o que no compleixen amb els estàndards de qualitat.

De la mateixa manera, es proposa la incorporació de robots als processos de fabricació per a reduir costos, estandarditzar la qualitat de la producció i garantir la seguretat reduint els riscos de contaminació per manipulació.

El desenvolupament de noves estratègies i dispositius per a optimitzar els sistemes de reg deficitari aplicant només la quantitat d’aigua necessària quan i on es requerisca o la planificació de la recol·lecció en funció de mapes de maduresa del fruit i de les previsions meteorològiques són unes altres de les àrees que ofereixen oportunitats d’innovació, segons els experts. A més, consideren possible crear nous sistemes per a agilitar la detecció de plagues en fase primerenca, element clau per a garantir l’efectivitat del tractament.

Aquest equip de treball, que coordina el conseller delegat de Dulcesol, Rafael Juan, a proposta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), també ha analitzat el desenvolupament de solucions biodegradables i compostables que minimitzen l’impacte mediambiental de l’agroalimentació. S’advoca per explorar sistemes accelerats per a la degradació de plàstics mitjançant processos biotecnològics o químics, així com avançar en l’obtenció d’envasos plàstics compostables.

En aquest equip interdisciplinari participen els científics José María García Álvarez-Coque (Universitat Politècnica de València), Cristina Molina (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos), José Pío Beltrán (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas) i Luis Navarro, a més de María José Peris, del Instituto Tecnològico Agroalimentario (AINIA). La visió empresarial l’aporten Mª Carmen Morales (Anecoop), Luis Plá (Mercadona), Raúl Martín (Embotits F. Martínez) i Daniel Ramón (Biopolis).

L’impacte en la Comunitat Valenciana i les eines necessàries per al desenvolupament d’aquestes solucions es tractarà en l’última trobada, que serà la base del document de conclusions que presentaran davant el Comité Estratègic d’Innovació (CEI) que presideix Avelino Corma en les pròximes setmanes. Les innovacions proposades es difondran a tot el teixit productiu per al seu posterior desenvolupament i implementació.
0