Your address will show here +12 34 56 78

  • Agència Valenciana de la Innovació

    L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) és el lloc de trobada de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI). La seua missió és contribuir a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'aconseguir un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i cohesionat socialment, mitjançant el foment del coneixement ja disponible i el desenvolupament de la nostra capacitat innovadora.

  • Sistema Valencià de Innovació

    El Sistema Valencià d'Innovació (SVI) està integrat per universitats i centres superiors de recerca, instituts tecnològics, centres de recerca sanitària, entitats financeres i fons de capital de risc, les Administracions Públiques i el conjunt del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

Els principis que sustenten el nostre treball són:
  • Text Hover
Cooperació

Propiciem la col·laboració efectiva entre els generadors de coneixement (comunitat científica i tecnològica) i les empreses i sectors productius de la Comunitat Valenciana.

  • Text Hover
Talent

Donem suport a la creació d'agents d'innovació i interfícies que connecten els entorns científic, tecnològic i empresarial de la nostra Comunitat, formem doctorands empresarials i integrem a persones qualificades en projectes d'innovació en empreses.

  • Text Hover
Consens

Projectem i coordinem l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana amb l'acord i participació activa de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació.

La nostra activitat se centra en tres grans línies:

L’AVI promou i dóna suport a una interlocució fluïda i efectiva entre els diferents agents del Sistema Valencià d'Innovació i les Administracions Públiques, amb l'objectiu de garantir que les innovacions i tecnologies responen a una necessitat real i que, a més, poden ser desenvolupades de manera cooperativa entre tots ells.

L’AVI incentiva, entre d’altres, els projectes d'alt impacte realitzats en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, la consolidació del conjunt de la cadena de valor empresarial, la intensificació de l'ús del coneixement per part de les empreses, i la compra pública innovadora, com a instrument de desenvolupament de tecnologies i innovacions orientades a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

L’AVI lidera, coordina i impulsa activitats amb un elevat impacte sobre el sistema productiu, que serveixen de model de referència de la interacció dels diferents agents del Sistema Valencià d'Innovació.