Your address will show here +12 34 56 78

Innovació orientada en cooperació

Promovem el diàleg sistemàtic i les sinergies entre Ciència, Tecnologia i Empresa

Les nostres senyes d´identitat

Impulsem solucions innovadores a reptes d'interés comú
 • Text Hover

El Comité Estratègic d'Innovació reuneix la Ciència, Tecnologia i Empreses de la Comunitat Valenciana per a assessorar l’AVI en la identificació de les oportunitats d'innovació

 • Text Hover

A través de comités estratègics d'innovació especialitzats es prioritzen reptes i proposen solucions innovadores, el desenvolupament de les quals preval l’AVI en els seus programes

 • Text Hover

L’Agència convoca cada any sis programes d'ajuda a la R+D+i amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació

 • Text Hover

Financem Innoagents, una xarxa d'agents en universitats, centres d'investigació i associacions empresarials per a transferir innovació i coneixement a les empreses

 • Text Hover

Liderem la innovació en la compra pública com a via per a millorar els serveis a la ciutadania, potenciar la innovació privada i diversificar el sistema productiu

 • Text Hover

Donem suport a la creació d'unitats específiques per a impulsar la investigació aplicada en centres d'excel·lència científica

 • Institut Valencià de Competitivitat i Innovació

  L'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i) és el lloc de trobada de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI). La seua missió és contribuir a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'aconseguir un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i cohesionat socialment, mitjançant el foment del coneixement ja disponible i el desenvolupament de la nostra capacitat innovadora.

 • Sistema Valencià de Innovació

  El Sistema Valencià d'Innovació (SVI) està integrat per universitats i centres superiors de recerca, instituts tecnològics, centres de recerca sanitària, entitats financeres i fons de capital de risc, les Administracions Públiques i el conjunt del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.