Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover

 CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT

22 de febrer  de 2024

JOSEP MUR DÍAZ-HELLÍN

President del Consorci de La Ribera

VICENT ALFONS CASTELLÓ

Regidor de l'Ajuntament d’Alfarb

PLÀCID MADRAMANY

Director Àrea d'Energia del Consorci de La Ribera

OLATZ NICOLÁS

Unitat Transició Energètica, Climàtica i Urbana de Tecnalia.

PABLO DE AGUSTÍN

Unitat Transició Energètica, Climàtica i Urbana de Tecnalia.

  • Text Hover

CEL LA RIBERA

El repte CEL LA RIBERA pretén impulsar la creació de comunitat energètiques locals (CEL) a la Ribera utilitzant la Compra Pública d'Innovació, afavorint així la producció d'energia renovable i contribuint a reduir la factura energètica de les persones que participen en esta comunitat. Tot això per a contribuir a la transició energètica de la comarca cap a un model econòmic sostenible i competitiu. 

L’Ajuntament d’Alfarb, amb la col·laboració de l’Àrea d'Energia de Consorci de la Ribera, pretén llançar una Compra Pública d'Innovació en el marc de el projecte "CEL LA RIBERA" finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). Per aquest motiu, s’organitza una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació d’aquesta licitació, amb l’objectiu de facilitar el diàleg obert i l’intercanvi de informació entre l’administració i els potencials proveïdors. 


La jornada s'adreça a fabricants i proveïdors de solucions innovadores interessats a participar per a plantejar la necessitat d’optimitzar el dimensionament d’una instal·lació fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica en baixa tensió per suplir la demanda en règim d'autoconsum amb excedents acollida a compensació simplificada, incorporant, a més a més, solucions per a la millora de la intermitència i variabilitat inherents d’energia solar, a la transparència del sistema així com a la necessitat de donar resposta a la gestió de la demanda i millorar l’estabilitat i l'eficiència del sistema en conjunt mitjançant l'optimització dels coeficients de repartiment dels usuaris/consumidors periòdicament. 


L’Ajuntament publicarà una licitació per a la realització del projecte i execució de una instal·lació fotovoltaica, amb l’objectiu de cobrir les necessitats per al procés de Compra Pública de Innovació en el projecte CEL LA RIBERA. Els assistents tindran oportunitat d’informar sobre l’estat actual de la tecnologia i donar a conèixer les seves solucions de caràcter innovador prèvia inscripció a la jornada.   

Más información: