Your address will show here +12 34 56 78
L'Agència Valenciana de la Innovació és el lloc de trobada de tots els agents del Sistema Valencià d’Innovació (SVI).
Missió

Impulsar la millora del model productiu de la Comunitat Valenciana mitjançant la mobilització de tot el coneixement disponible en el conjunt del Sistema Valencià d'Innovació, per a la consecució d'un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i cohesionat socialment.

Objectius

Dissenyar i coordinar l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana i promoure l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació en el seu conjunt. Tot açò en estreta col·laboració amb la resta d'organismes i entitats relacionades amb l'R+D i la innovació.

Principis

Els principis que sustenten el nostre treball són:
 • Text Hover

Cooperació

Propiciem la col·laboració efectiva entre els generadors de coneixement (comunitat científica i tecnològica) i les empreses i sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Facilitem la incorporació d'innovacions desenvolupades pel sistema científic i tecnològic en àrees estratègiques de futur, en cooperació amb empreses tractores. L'objectiu és que el sistema productiu adopte aquestes solucions 
 • Promovem la posada en valor i transferència de resultats de recerca a les empreses  
 • Desenvolupem projectes estratègics en cooperació 
 • Fomentem la consolidació de la cadena de valor empresarial 
 • Donem suport a la creació d'Unitats Científiques d'Innovació Empresarial

Talent

Donem suport a la creació d'agents d'innovació i interfícies que connecten els entorns científic, tecnològic i empresarial de la Comunitat Valenciana.
Incentivem la incorporació de personal qualificat en projectes d'innovació en empreses o en doctorats empresarials i donem suport a la figura d'agents que servisquen de nexe d'unió entre el món científic, els instituts tecnològics i el sistema productiu.
Amb el suport de l'AVI sorgeixen tres figures centrals en el Sistema Valencià d'Innovació:

 • Agents d'innovació 
 • Personal investigador i tecnòlegs en empreses 
 • Doctorands empresarials 
 • Text Hover
 • Text Hover

Talent

Donem suport a la creació d'agents d'innovació i interfícies que connecten els entorns científic, tecnològic i empresarial de la Comunitat Valenciana.
Incentivem la incorporació de personal qualificat en projectes d'innovació en empreses o en doctorats empresarials i donem suport a la figura d'agents que servisquen de nexe d'unió entre el món científic, els instituts tecnològics i el sistema productiu.
Tres figures centrals sorgeixen en el Sistema Valencià d'Innovació pel suport de l'AVI:

 • Agents d'innovació 
 • Investigadors i tecnòlegs en empreses 
 • Doctorands empresarials 
 • Text Hover

Consens

Seguint les directrius de política general del Consell, projectem i coordinem l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana amb l'acord i participació activa de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació
Són els mateixos agents mitjançant el consens els que garanteixen la continuïtat de l'estratègia d'innovació.