Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover

 CONSULTA PRELIMINAR   AL MERCAT

 Fins el           1 de juliol

DIANA MORANT

Alcaldessa de Gandia

ANDRÉS GARCÍA RECHE

Vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

SERGIO SERNA 

Soci director de TECH friendly

CARLOS MARCO

Cap d'Àrea de Polítiques Econòmiques, Innovació i Turisme de l'Ajuntament de Gandia

BORJA GÓMEZ

Gerent d'Innovació i Fons de TECH friendly

ESPAI D'E-GOBERNANÇA I PARTICIPACIÓ

Resolució dels reptes de participació ciutadana a través de noves vies de comunicació i participació bidireccionals, que impliquen la creació d'espais d'apoderament, cohesió, equitat i cocreació basats en tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, el blockchain o la robòtica per a l'automatització de processos; de manera que li permeta promoure iniciatives més ajustades a les característiques de la ciutadania i altres col·lectius interessats, al mateix temps que es promou la governança multinivell.

L'ajuntament de Gandia impulsa, amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), una Consulta Preliminar al Mercat per a resoldre aquest repte de l'Administració local mitjançant la Compra Pública d'Innovació.


Más información: