Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover

 CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT

23 de juliol
 Webinar

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Vicepresident Segon i Conseller d'Habitage i Arquitectura Bioclimàtica

ANDRÉS GARCÍA RECHE

Vicepresident executiu de l'AVI

NURIA MATARREDONA

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

SANDRA SINDE

Directora de CPI i Innovació oberta en IDOM

HABITATGE RESILIENT
PREGUNTES I RESPOSTES

Té sentit presentar com a idea de possible solució una idea que hem presentat al programa de Valorització de l'AVI de la convocatòria 2020?

Un dels principals objectius de les Consultes Preliminars del Mercat (CPM) és que l'òrgan de contractació prepare correctament la licitació, la qual cosa requereix conéixer tota la informació possible sobre les solucions que podrien respondre als reptes plantejats, terminis de desenvolupament, costos, nivell de rendiment i qualitat, etc. Per aquest motiu, resulta positiu que presenten en la CPM qualsevol idea o possible solució, encara que s'haja presentat també com a sol·licitud a una de les línies d'ajudes de l'AVI o a qualsevol altra línia d'ajudes d'un altre organisme públic. De fet, el procés de CPM pot derivar en una Compra Precomercial, en una Compra de Tecnologia Innovadora o fins i tot, encara que no és l'objectiu d'una CPI, en una Compra ordinària depenent del TRL en el qual es trobe la idea de solució al repte.

La Compra Pública d'Innovació és una actuació administrativa d'impuls a la innovació, que busca tant millorar els serveis públics com fomentar la innovació en el sector productiu.


En aquest sentit, la CPI pretén acabar de tancar el cicle d'innovació i portar al mercat (o fins a una fase prèvia d'aquest, en el cas de la CPP) productes i serveis innovadors, que poden haver sigut finançats o no, a través de subvencions en TRLs més primerencs.


En tot cas, cal dir que, cada tipus de subvenció en la qual es recolze un projecte, tindrà la seua pròpia normativa i el beneficiari de la mateixa haurà de complir amb els requisits i condicions als quals obligue cada normativa específica.

El material amb el qual es fabricaria la solució té una patent, aquesta idea seria susceptible de ser considerada per a la compra pública innovadora?

En aquest cas concret poden donar-se diversos escenaris:


a) Si la patent respon a la solució del repte plantejat, els animem que la presenten a la CPM, ja que d'aqueixa manera l'òrgan de contractació podrà conéixer la seua existència i analitzar si compleix amb els requisits de la solució pretesa (terminis de desenvolupament, nivell de rendiment o qualitat, cost, etc.). En el cas que efectivament una patent puga respondre a la solució innovadora buscada, l'òrgan de contractació, en comptes de dur a terme un procés de CPI, podrà adquirir mitjançant la compra pública ordinària aquesta patent.


b) Si en la solució del repte plantejat està involucrada una patent, però no és en si mateixa la solució al repte, és possible presentar-la i que es considere CPI. La seua consideració com CPI dependrà, del grau d'R+D+i que calga dur a terme en l'execució del contracte per a obtindre el resultat final.


En tot cas, si la solució és o conté una patent prèviament obtinguda, serà requisit imprescindible que qui l'aporte informe prèviament de la seua existència, siga titular de la mateixa i/o tinga drets d'ús o explotació i que l'adjudicatari del contracte responga davant l'òrgan de contractació i el mantinga indemne enfront de qualsevol reclamació de tercers en relació a possibles infraccions degudes a l'ús dels DPI preexistents

Som una universitat propietària d'una patent que podria ser part de la solució innovadora que ens agradaria proposar, però no podem acceptar la clàusula obligatòria sobre patents. Si consideren d'interés la nostra solució hi ha la possibilitat de no marcar aquesta clàusula?

Tota proposta de solució innovadora en aquest procés de Consulta Preliminar al Mercat (CPM) és d'interés per a l'Administració.  


Si la seua proposta fa referència a una patent o altres drets de propietat industrial o intel·lectual haurà de fer-ho constar en l'apartat "Elements d'innovació (noves tecnologies i solucions innovadores) o resultats d'R+D esperats”.


Ara bé, si aquesta CPM esdevé en una futura Compra Pública d'Innovació els possibles adjudicataris hauran de comprometre's a no efectuar cap reclamació a l'Administració Pública en relació a possibles infraccions degudes a l'ús dels Drets de Propietat Intel·lectual preexistents. Procedim a eliminar la clàusula obligatòria en aquest procés inicial de Consulta Preliminar al Mercat.


Més informació: