Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses – 2020

Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses