Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb Redit per a l'impuls a l'actualització de competències i coneixements de professionals en noves tecnologies habilitadores per a la nova economia

Actuaciones y objetivos

1. FORMACIÓ PER Al CONJUNT DELS IITT


Aquesta línia d'actuació té com a objectiu l'impuls a l'actualització de competències i coneixements de professionals dels Centres en àmbits d'interés comú a tots ells. Per a això des de REDIT, com a associació que integra i aglutina als onze IITT de la Comunitat Valenciana, es dissenyarà i implementarà un pla de formació transversal que permeta als Centres formar-se en els nous reptes i tecnologies que, de manera horitzontal, impacten al conjunt de sectors i àmbits de coneixement en els quals aquests operen.


2. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN JORNADES I ESDEVENIMENTS DIRIGITS A les EMPRESES


  • Formació en tecnologies habilitadores. L'objectiu d'aquesta línia d'activitat és l'especialització professional en àrees tecnològiques relacionades amb noves tecnologies habilitadores per a la nova economia dirigides a la millora de competències professionals tant del personal dels IITT com, sobretot, de les empreses. Així mateix, es realitzaran diverses sessions formatives en tecnologies habilitadores. Prèviament s'organitzarà un webinar per a donar a conéixer els agents del Sistema Valencià de la Innovació a les empreses.

  • Masterclass DARPA. Enguany REDIT organitzarà una masterclass en línia oberta a totes les empreses i agents del SVI, amb l'objectiu de mostrar la gestió i organització interna de la iniciativa DARPA (Agència del Ministeri de Defensa dels EUA).

  • Fira Transfereix. Aquest esdeveniment està previst que tinga lloc a l'abril. REDIT vol participar en el mateix de manera presencial, a través d'un estand i duent a terme diferents iniciatives dins de les iniciatives que s'organitzen en el marc de la Fira amb l'objectiu d'exposar i difondre les capacitats dels *IITT en tecnologies habilitadores.


3. ENFORTIMENT I CONSOLIDACIÓ DEL THINK TANK DE *REDIT I DETECCIÓ DE NOVES NECESSITATS FORMATIVES EN ELS IITT


El Think tank de REDIT és un espai de reflexió per a la generació de coneixement en l'àmbit de la indústria i la innovació. Per a això, REDIT treballa en estreta col·laboració amb els IITT per a l'execució de projectes i l'elaboració d'estudis en diferents àmbits d'interés, aprofitant la privilegiada situació de proximitat als sectors productius que tenen els seus IITT membres.


  • Presentació dels estudis “Regional Innovation Scoreboard: Benchmarking entre iguals (ex. Portugal) i líders (ex. Finlàndia) i evolució 2011 – 2019” i “Barreres a la Innovació aplicat als IITT de la CV”.
  • Estudi “Innovació i col·laboració empresarial. El paper dels IITT”.
  • Estudi “Innovació i competitivitat: La Comunitat Valenciana a la Unió Europea a través del ICR i el RIS 2021: Metodologia i Pla d'Acció per a la millora del posicionament de la CV en matèria d'I+D+i respecte a Europa".


4. PROJECTE VEHICLE D'INVERSIÓ REDIT


L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar el marc legal necessari per a la generació del vehicle d'inversió que valide els actius tecnològics dels IITT. En aquest sentit, durant 2021 es generarà el disseny legal mitjançant el qual es puga crear aquest vehicle, atenent a: compromís de socis, pacte de socis, sistema de governança etc… fins a la constitució de la forma jurídica mateixa, a partir de la qual, els IITT conformaran aquest vehicle i començaran a treballar en la selecció d'aquells desenvolupaments tecnològics susceptibles de rebre capital llavor per a la constitució d'una empresa.


Tipus de conveni

Entitat beneficiària final

Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)

Any

2021

Import del conveni

150.000€