Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UPV per a la UCIE del NTC

Actuacions i objectius

DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA PER A la DISPENSACIÓ SEGURA DE GEL HIDROALCOHÒLIC


L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un dispositiu fotònic capaç de monitorar i avaluar el procés de rentada de mans amb gel hidroalcohòlic (la millor mesura de prevenció de COVID-19 i altres malalties infeccioses) per fluorescència, i determinar de manera immediata, rutinària i econòmica si aquest s'ha realitzat correctament, o ha de repetir-se, amb la finalitat de minimitzar el risc d'infecció, garantint una major seguretat a totes les persones que accedisquen a hospitals, centres de salut, i en general qualsevol establiment interessat.


MONITORATGE FORENSE PER THZ DE TRENCAMENT DE LA CADENA DEL FRED


Amb la present activitat es pretén madurar i estudiar la viabilitat comercial de l'ús d'ones de THz per a la detecció del trencament de la cadena de fred. Estudis realitzats en l'Institut NTC han mostrat que el procés de congelat-descongelat indueix canvis en aliments com a verdures que poden ser detectats mitjançant un sensor de THz. Això permetria desenvolupar un control de qualitat no invasiu sense l'ús de marques en els envasos i sense l'ús de marcadors químics que permeta a les empreses validar les seues cadenes de fred a l'entorn de les empreses de congelació i de distribució. A més, seria interessant estudiar també la seua possible aplicabilitat a medicaments que requerisquen especials condicions de refrigeració (com per exemple unes certes vacunes).

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Centre de Tecnologia Nanofotònica (NTC-UPV)

Any

2021

Import del conveni

250.000€