Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UPV per a la UCIE de l'ITQ

Actuacions i objectius

FOTOCATÀLISI PER A L'ELIMINACIÓ DE COMPOSTOS PRESENTS EN AIGÜES RESIDUALS

El projecte desenvoluparà un nou fotorreactor catalític per al tractament d'aigües residuals de diferents indústries, encara que inicialment se centrarà en llavat post-cull de cítrics. En aquest reactor s'utilitzaran nous fotocatalizadores obtinguts en l'ITQ basats en esferes de sílice recobertes amb una fina capa d'òxid de titani amb/sense un recobriment addicional d'òxid de ferro. Es busca que el procés de descontaminació de l'aigua siga ràpid, eficaç i barat per a permetre la reutilització de la mateixa augmentant així la sostenibilitat dels processos i la competitivitat del teixit productiu de la Comunitat Valenciana.


DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE NOVES ESTRATÈGIES DE FOTOPROTECCIÓ


Les cremes solars comercialitzades presenten un ampli marge de millora de la seua composició en relació amb la fotoinestabilitat (pèrdua de protecció) i el potencial fototòxic (aparició de reaccions de la pell) d'alguns dels filtres UV emprats. A més, l'ús massiu de protecció solar en llocs turístics ha generat una elevada contaminació de l'aigua i una deterioració de la flora i fauna marina. Per tant, existeix una necessitat urgent de redissenyar la formulació de les cremes solars per a disminuir el seu impacte en el medi ambient, conservant un alt índex de protecció que permeta previndre els efectes adversos del sol.


NOU MÈTODE DE MICROSOLDADURA


El context actual del mercat energètic fa necessari impulsar l'ús i implantació de processos industrials mediambientalment sostenibles. Una de les alternatives que actualment té un major potencial és la producció d'H2 verda mitjançant reactors catalítics de membrana.


Un equip de microsoldadura ens permetrà desenvolupar components de reactors d'alta pressió per a la producció d'H2 verda, així com dispositius electroquímics per a la separació de gasos. Aquesta tecnologia es postula com una alternativa a processos com el reformat catalític de metà, que emeten gran quantitat de CO₂ com a residu.


BATERIAS DE LITI MÉS SOSTENIBLES


A més d'intentar frenar el canvi climàtic, la legislació sobre les emissions cada vegada és més estricta i la indústria ha d'avançar-se a una solució ja que haurà de complir amb els objectius de disminució de les emissions de CO₂ cap a una societat descarbonizada. Això obligarà a l'ús de bateries que siguen més eficaços i més sostenibles, sent aquesta la necessitat que aborda aquest projecte.


La iniciativa part de nous materials obtinguts en l'ITQ i que poden ser una alternativa sostenible per a ànodes i càtodes de bateries d'ió liti. L'ús d'aquests nous materials proporcionarà unes bateries amb una major densitat d'energia i millors prestacions que les que hi ha actualment en el mercat.

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut de Tecnologia Química (ITQ UPV-CSIC)

Any

2021

Import del conveni

150.000€