Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb l'Associació Inndromeda, Aliança en tecnologies habilitadores per al sistema productiu de la Comunitat Valenciana i el seu sector públic

Actuacions i objectius

INICIATIVA 1: POSADA EN MARXA DE L'ASSOCIACIÓ


Les actuacions d'enguany se centraran en la posada en marxa de l'estructura d'INNDROMEDA i en la definició i implementació dels llits d'informació amb i entre els socis.


INICIATIVA 2. ACTUALITZACIÓ I DEFINICIÓ D'UN CATÀLEG OPERATIU DE SERVEIS I CAPACITATS DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ


Es pretén fer un pas més en la identificació de les capacitats dels diferents agents que componen l'associació i concretar un catàleg de serveis a oferir en l'àmbit de les tecnologies habilitadores fomentant la col·laboració entre els mateixos i aprofitant les possibles sinergies que es puguen donar.


Així mateix es revisarà i completarà la informació dels demostradors de tecnologies habilitadores, existents actualment en la Comunitat Valenciana, en els Instituts Tecnològics, Universitats i Centres d'Investigació, integrats respectivament en Redit, Ruvid i CSIC, des del punt de vista de la relació entre aquests, en funció de la seua especialització, complementarietat i públic objectiu, per a l'obtenció de major valor afegit oferit i percebut per l'usuari, mitjançant la combinació de diversos demostradors individuals.


INICIATIVA 3. CREACIÓ D'UN EDIH DE REFERÈNCIA


El principal objectiu d'aquesta actuació és elaborar els documents necessaris per a concurrència als processos de selecció d'Inndromeda Digital com EDIH en la fase europea. Amb el propòsit d'incrementar les probabilitats d'èxit de la candidatura, és també objectiu d'aquesta actuació, realitzar les accions adequades i necessàries, tant de dinamització i posicionament d'Inndromeda Digital, com d'establiment d'acords amb altres candidatures a EDIH.


INICIATIVA 4. SISTEMA PÚBLIC DE GESTIÓ DE DADES. CREACIÓ DE VALOR


Els principals objectius i tasques a escometre d'aquesta actuació són:


  • Donar a conéixer i promoure l'ús del Sistema Públic de Gestió de Dades (SPGD) per a generar noves oportunitats de negoci i creació de valor en les empreses, per a i fer costat a les administracions en la seua presa de decisions i en l'elaboració de polítiques, així com per a realitzar activitats d'investigació 
  • Iniciar la construcció del pilar de creació de valor, definint les seues funcions i promovent l'ús del SPGD.


INICIATIVA 5: SPGD: EXPERIMENTACIÓ AMB TECNOLOGIES BIG DATA


El principal objectiu d'aquesta actuació és posar a la disposició de les empreses, instituts tecnològics i centres d'investigació una o diverses infraestructures d'experimentació amb tecnologies Big Data, fomentant l'ús d'aquestes, especialment per les empreses.


INICIATIVA 6. FÒRUM TECNOLÒGIC SOBRE TECNOLOGIES HABILITADORES


L'objectiu principal és la realització d'un esdeveniment per a donar a conéixer INNDROMEDA a les empreses i organitzacions de la Comunitat Valenciana, i facilitar l'accés de les mateixes a les tecnologies habilitadores.

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Asociación Inndromeda, Alianza en tecnologías habilitadoras para el sistema productivo de la Comunitat Valenciana y su sector público

Any

2021

Import del convenio

440.345€