Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UMH per a la UCIE de l'IN

Actuacions i objectius

PROJECTE 1. EXITUS


L'estat de la tècnica actual permet la possibilitat de trobar un mecanisme per a mesurar amb precisió, alt rendiment i de manera totalment no-invasiva al pacient terminal (signes i canvis fisiològics) i el seu ambient per a comprendre el procés d'empitjorament, i poder millorar substancialment la pràctica clínica: diagnòstic, pronòstic, tractament, les cures en general i les Cures Pal·liatives en particular.


PROJECTE 2. GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)


El glioblastoma multiforme (GB) es considera la forma més freqüent i agressiva de càncer cerebral que representa el 15,4% de tots els tumors cerebrals primaris amb una taxa de supervivència de 14-15 mesos. Els fets que les cèl·lules mare de glioma resisteixen els tractaments convencionals augmenten la necessitat urgent d'abordar noves teràpies de tractament.


En el treball previ experimental s'ha identificat una molècula que bloqueja la interacció de contacte intercel·lular entre les cèl·lules del*GBM i els pericitos. Els percitos són cèl·lules perivasculars que controlen la permeabilitat de la barrera hemato-encefàlica i el sistema immune en el sistema nerviós central. Aquesta interacció és necessària per a condicionar la resposta immunitària contra el GBM.


PROJECTE 3. KIT DE DIAGNÒSTIC DE L'ALZHEIMER


Durant 2020, i finançat per l'AVI, es va desenvolupar un nou marcador diagnòstic per a la malaltia d'Alzheimer (EA). Es va demostrar, en una mostra xicoteta i en extractes de cervell de subjectes amb EA, una glicosilación alterada de la proteïna APP (precursor de la proteïna amiloide). Del processament proteolític d'APP s'origina el β-amiloide o Aβ, efector de l'EA.


El següent pas raonable per a una possible transferència cap a la indústria és el desenvolupament d'un kit d'aplicabilitat en laboratoris clínics, de manera semblant a un kit ELISA.


PROJECTE 4. CALÇAT ESPORTIU AMB AMORTIMENT VISCOELÀSTIC


L'objecte del projecte consisteix, atès que el comportament de l'hialurà ja ha sigut avaluat en laboratori, a explorar diferents possibilitats d'encapsulat del gel, analitzar el comportament del gel encapsulat amb àcid hialurònic sintètic mitjançant la realització d'assajos mecànics d'amortiment d'impactes, així com valorar l'efecte d'incloure un inserit d'aquest gel en un prototip de plantilla de calçat mitjançant proves d'ús amb usuari


PROJECTE 5. CONFORT OCULAR


Malgrat l'enorme oferta de llàgrimes artificials actualment en el mercat, la major part només ofereix un alleujament simptomàtic del disconfort i el dolor ocular a molt curt termini o presenten nombrosos efectes secundaris. Per això constitueix una gran oportunitat desenvolupar un tractament basat en l'ús de molècules actives amb pocs o cap efecte secundari. L'objectiu d'aquest projecte és validar en laboratori l'eficàcia de la molècula ONG-003 per al tractament del disconfort ocular en assajos “ex viu” i en un model preclínic animal validat.


PROJECTE 6. MODEL PREDICTIU ECP EN PACIENTS DE PARKINSON


L'objectiu principal és desenvolupar un model computacional predictiu de l'eficàcia de l'estimulació cerebral profunda (ECP) en pacients de Parkinson, basant-se en les seues dades clíniques i anatòmiques. Amb això pretenem solucionar dues necessitats clíniques essencials en el tractament del Parkinson: identificar aquells pacients que tindran una resposta favorable o desfavorable al tractament per ECP i optimitzar els protocols d'estimulació adaptant-los a les necessitats o característiques de cada pacient.


PROJECTE 7. SOLEDAD EN GERIATRIA


Es proposa una nova aproximació per a la identificació primerenca de moments de soledat subjectiva i estrés emocional que puguen alertar al personal assistencial o als familiars, per a dissenyar i implementar activitats assistencials. Per a això, s'utilitzaran mesures telemètriques multidimensionals, de diferents registres fisiològics, acompanyats de mesures de distància social i d'informes subjectius de benestar emocional. Proposem prendre avantatge de l'anàlisi d'aquest Big Data, i mitjançant anàlisi d'intel·ligència artificial, identificar les xarxes de marcadors indicatives d'episodis de soledat subjectiva percebuda per la població geriàtrica.

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut de Neurociències (IN UMH-CSIC)

Any

2021

Import del conveni

200.000€