Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UV per a la UCIE de l'ICMol

Actuacions i objectius

LÍNIA 1: MATERIALS 2D I COMPOSITES


 • Supercapacitores. La línia de materials per a energia segueix encapçalada pel desenvolupament de *supercapacitores, mitjançant col·laboracions amb altres centres tecnològics. Actualment ja es treballa en dispositius reals del tipus pila botó.

 • Additius Barrera. Una altra de les línies de treball dels materials 2D que s'estan desenvolupant és la del seu ús com a material barrera en envàs d'alimentació.

 • Noves tecnologies de bateries i altres desenvolupaments innovadors. Dins de l'àrea d'energia, en l'ICMol es farà un esforç en prospectar i plantejar les diferents tecnologies i materials associats a tots i cadascun dels elements que componen una bateria d'ions liti i sodi.

 • Cèl·lules de combustible. Una altra línia d'aplicació de materials amb composicions híbrides metall-carbó són les piles de combustible.

 • Nous Materials 2D. L'ICMol està treballant en nous materials 2D, diferents del grafé i de les LDH, des d'un punt de vista de ciència fonamental. A l'ésser una ciència tan incipient, qualsevol possible desenvolupament té novetat i activitat inventiva.


LÍNIA 2: METALL ORGANIC *FRAMEWORKS


 • Descontaminació Ambiental. Una de les principals línies de treball d'aquests materials és la de la descontaminació d'ambients en diferents àmbits. Els principals materials que s'utilitzen i que ha desenvolupat l'ICMol en aquests últims anys es basen en titani. Aquest metall és capaç de *fotocatalizar la degradació de molècules tipus NOx així com altres agents contaminants.

 • Incorporació en Envasos per a Absorció o Alliberament. En l'ICMol s'han desenvolupat nous composites basats en MOFs que contenen agents anitimicrobianos i fungicides.

 • Absorbent i Detecció d'Àcid Fluorhídric basats en MOFs. L'àcid fluorhídric (HF) és un material altament perillós que s'usa principalment en indústries de producció materials fosforats (Tefló, refrigerants, aerosols…). El seu ús també es trasllada a la indústria petroliera com a la de l'electrònica. A l'ésser un producte altament tòxic, existeixen sistemes per a la prevenció d'accidents a través d'absorbents (basats en SiO2) i detectors (del gas). ICMol ha desenvolupat un material de tipus MOF que és capaç de detectar i de retindre el HF al mateix temps.

 • Detector de Vitamina B en Sucs, Begudes Energètiques i Cremes Cosmètiques basats en MOFs. La detecció i extracció de vitamina B en sucs i begudes energètiques és altament complexa. Actualment utilitza un cartutx estàndard de C18 que, a causa del seu caràcter repel·lent a l'aigua, no té la sensibilitat adequada, resultant en errors de composició de sucs i begudes. En el ICMol s'ha desenvolupat un material capaç del reconeixement de les vitamines B en sucs de fruites i begudes energètiques.


LÍNIA 3. DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS


 • Cèl·lules solars de capa fina basades en perovskitas. El ICMol està desenvolupant les cèl·lules solars monolítiques en tàndem de Si-perovskita per a les quals s'ha aconseguit una eficiència de conversió d'energia certificada del 28%, la qual cosa suposa l'eficiència més alta aconseguida hasta la data per a aquesta mena d'estructures.

 • Dispositius emissors de llum. L'ICMol és capdavanter en la generació de llum blanca mitjançant sistemes innovadors, que permeten la seua integració en diverses superfícies mitjançant tecnologies de fabricació més senzilles i barates que els Leds actuals. Això té aplicació en automoció, salut, pantalles, etc.

 • Memristores moleculars amb estructures similars als LECs. Aquesta línia proposa avançar en el desenvolupament de prototips memristivos basats en materials polimèrics i la seua aplicació en circuits integrats amb capacitat de mostrar visió artificial. El resultat d'aquesta investigació està en procés de patent, amb suport de l'OTRI de la Universitat.


LÍNIA 4. QUÍMICA MOLECULAR PER A APLICACIONS BIO


 • Nous antiparasitaris contra la malaltia de Chagas i la Leishmaniosis. Seguint els desenvolupaments previs, recentment s'ha preparat una nova família de compostos amb capacitat antiparasitària. Aquests nous materials tenen una síntesi més directa i per tant el seu procés d'escalat hauria de ser més directe.

 • Encapsulació Bio. L'interés de la indústria per tindre un menor impacte ambiental està incentivant l'aparició de productes enzimàtics. Aquests nous productes tenen un gran potencial, però també presenten una sèrie de limitacions per a convertir-se en productes d'ús massiu. En el ICMol es treballa des de fa algun temps en l'encapsulació d'enzims en MOFs, generant xarxes amb activitat enzimàtica altament estables que funcionen a temperatura ambient i en pHs extrems.

Tipus de conveni

 • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut de Ciència Molecular (ICMol-UV)

Any

2021

Import del conveni

375.000€