Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UA per a la UCIE d'i2RC

Actuacions i objectius

PROJECTE FEI: FORMACIÓ EMPRESARIAL INTEL·LIGENT


L'objectiu general del projecte és adaptar i validar una plataforma d'aprenentatge personalitzat i adaptatiu, i transferir al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana contingut formatiu d'orientació empresarial en aqueix entorn d'aprenentatge intel·ligent.


PROJECTE TRAÇA-AGRO: TRAÇABILITAT DIGITAL PER A l'AGRICULTURA INDUSTRIAL


La finalitat d'aquest projecte és dissenyar, desenvolupar un sistema digital per a garantir el control de la qualitat i la traçabilitat dels productes i els processos que intervenen en l'agricultura industrial; i verificar la seua funcionalitat en condicions reals d'un cultiu tipus en hivernacle de cànnabis sativa.


PROJECTE SDMS: SISTEMES DIGITALS PER A MILLORAR LA SALUT


Aquest projecte està plantejat per a previndre anticipadament la deterioració de la salut mitjançant avaluació sistemàtica de l'estat de cada persona, així com proveir equipament digital que ajude a evitar incidents per caigudes del llit a causa de la desorientació i altres afeccions que habitualment afligeixen als pacients hospitalitzat.


PROJECTE *DTDC: DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIA DIGITAL PER Al CALÇAT


La iniciativa pretén incorporar valor afegit al calçat mitjançant I+D+I. Està enfocat en dues línies d'acció:


  • Desenvolupar tecnologia digital intel·ligent per a enriquir el calçat dotant-lo de propietats de salubritat, capacitat de monitoratge actiu de l'estat del peu i de les característiques de la marxa, localització i seguiment, etc. Juntament amb l'objectiu general ambiciós d'iniciar la innovació en calçat mitjançant incorporació de la tecnologia digital intel·ligent com a part dels components, aquest projecte està centrat en la línia concreta d'aportar. propietats terapèutiques, de manera que, per si mateix, puga impedir la proliferació i de destruir als gèrmens patògens causants d'infeccions i mala olor, i en el seu cas, facilitar la cura de les lesions com a edemes, butllofes, rascades i nafres que els peus pateixen sovint, i fins i tot ferides superficials causades per la pedicura, així com picades d'insectes.

  • Proporcionar habilitadors tecnològics digitals especialitzats per al sector en l'àmbit del suport a la innovació i en de la potenciació del coneixement artesanal sabater mitjançant la wiki de coneixement professional estratificat, especialitzat en l'artesania de fabricació del calçat, basada en la xarxa social empresarial Camarlenc.


Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Grup d'Investigació d'Informàtica i Xarxes de Computació de la UA

Any

2021

Import del conveni

250.000€