Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la Fundació General de la Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport a l'emprendiment innovador

Actuacions i objectius

LÍNIA 1: IMPULS DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA ENTRE UNIVERSITAT-EMPRESA


 • TRANSFERBOOST. Les accions contemplades en aquesta línia consisteixen en l'estímul de l'oferta tecnològica, identificació d'oportunitats, activació i acompanyament de projectes concrets d'investigació aplicada entre investigadors de la REPCV i empreses. S'executaran a través d'interaccions orientades segons necessitats i reptes específics identificats amb les empreses (dinàmiques pull) i a partir del coneixement aplicable disponible en les universitats (dinàmiques push). Es combinaran accions genèriques d'estímul de projectes innovadors com a accions específiques en àrees de prioritat estratègica regional/global com a agroalimentació, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, salut, tecnologies habilitadores, emergències i hàbitat sostenible.

  • Innotransfer. És una iniciativa multisectorial d'innovació oberta que implementen, de manera conjunta i des de 2018, els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de col·laboració de la rePCV. En 2020 es va redissenyar la iniciativa per a avançar en la cadena de valor d'aquestes col·laboracions, passant de la sensibilització al foment actiu de la relació a través d'una dinàmica de Reptes/Solucions sobre la qual canalitzar la comunicació i el descobriment entre les parts. Aquest nou disseny, a més, va incloure un alineament amb la visió, els objectius i l'estratègia d'actuació de l'Agència Valenciana d'Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte en l'ecosistema valencià d'innovació, sumant-se, d'aquesta manera, als esforços liderats des de l'AVI.


  • Cercador Oferta TECH INNOVA. En aquesta línia d'activitat s'inclouen accions basades en la realització d'un cercador de patents publicades en diverses fonts, publicació compartida tant per les universitats públiques en els seus respectius porta'ls muntats a aquest efecte, com per Generalitat Valenciana en el seu aplicatiu web. Gràcies al caràcter públic que tenen les patents en l'àmbit de la invenció i tecnologies utilitzades, les converteixen en un motor per al desenvolupament tecnològic ja que a partir d'elles es poden derivar noves idees i solucions. D'altra banda, els detalls tècnics per a l'aplicació d'aqueixa patent es trobaran en aquest tipus de font de dades fent molt difícil la seua cerca en altres repositoris, per la qual cosa és de gran importància tindre-les ben estructurades per a poder accedir a la informació.

 • INNOMAP. Mapatge i caracterització del teixit empresarial innovador a l'entorn dels parcs científics i les seues àrees d'influència extensible a la Comunitat Valenciana. Es persegueix un millor coneixement dels factors impulsors i limitants de la innovació i el seu impacte. El treball desenvolupat, i el seu seguiment i manteniment al llarg del temps, permetrà ampliar el conjunt d'empreses objectiu dels punts anteriors i orientar millor la interacció entre universitat i empresa mitjançant el coneixement i la tecnologia.LÍNIA 2: SUPORT A l'EMPRENEDORIA INNOVADORA


 • TECH2BUSINESS. Impuls a la creació i consolidació de teixit empresarial innovador i dinamització de la seua relació amb el sistema d'investigació de les universitats públiques valencianes. Es desenvoluparan activitats de promoció de la creació i consolidació de spin-off i empreses innovadores i es prestaran serveis de suport en aspectes com el desenvolupament del model de negoci, la transferència de la propietat intel·lectual, la constitució de l'equip, la gestió empresarial, l'accés a finançament i la capacitació en tecnologies habilitadores per a la nova economia.

  • Creació i Consolidació de Spin-off d'Origen Acadèmic (Speedup@spinoff _LaunchPad). Pretén configurar un conjunt de mecanismes i eines per a facilitar el llançament de la creació d'una SpinOff amb les màximes garanties i el suport del Parc Cientific i Tecnológic de l'UJI, ESPAITEC, en l'acceleració del procés al costat de l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) de l'UJI.

 • 3er FÒRUM PREMIS rePCV 2021. L'objecte específic d'aquesta convocatòria és premiar i reconéixer l'activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn.

Tipus de conveni

 • Text Hover

Entitat beneficiària final

Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana

Any

2021

Import del conveni

350.000€