Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la FIHGUV per a l'ajuda a la col·laboració entre empreses innovadores i la nova cirurgia robòtica

Actuacions i objectius

PROJECTE 1. ADAPTACIÓ ERGONÒMICA D'EQUIPAMENT I INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC


  • Nous instrumentals per a la millora dels ports d'accés en cirurgia robòtica i desenvolupament de sistema d'osteosíntesi personalitzat per a la reconstrucció de la paret toràcica. Els objectius generals del projecte són el desenvolupament d'instrumental quirúrgic compatible amb la cirurgia robotitzada que facilite un abordatge quirúrgic amb menys ports d'accés adaptat al Sistema da Vinci X, així com el desenvolupament de sistemes d'osteosíntesi personalitzats per a la reconstrucció de la paret toràcica

  • Adaptació ergonòmica del mobiliari quirúrgic. A aquest efecte, es desenvoluparà una gamma de suports ergonòmics i assegurances per a subjectar a la persona pacient en posicions forçades a la taula d'operacions durant intervencions quirúrgiques, evitant riscos de moviments, caigudes, frecs, blaus o colps per un mal ús dels sistemes de subjecció de la persona pacient. Així mateix, s'adaptarà la tecnologia existent per a aplicar-la al monitoratge de la posició i el desplaçament del personal sanitari i de l'equipament del quiròfan que permeta l'optimització dels processos quirúrgics.


PROJECTE 2. MILLORA DE PROCESSOS DE CIRURGIA ROBÒTICA MITJANÇANT EINES BASADES EN L'ÚS DE BIOMATERIALS FUNCIONALS


L'objectiu principal del projecte és desenvolupar dispositius mèdics que aporten noves funcionalitats (o combinen diverses funcions desitjades) permetent així millorar la precisió, seguretat i eficiència dels procediments quirúrgics mínimament invasius.


  • Desenvolupament d'un catèter biodegradable amb possible activitat antimicrobiana i marcatge per a detecció visual i fluorescent
  • Exploració de materials mesoporosos per a absorció eficient de fluids contaminants 
  • Desenvolupament de productes bio-basats amb activitat antimicrobiana per a prevenció i tractament d'infeccions abans, durant i després de l'operació


PROJECTE 3. SISTEMES DE FORMACIÓ I PREPARACIÓ D'INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES DE CIRURGIA ROBÒTICA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE SIMULACIÓ I REALITAT MIXTA


L'objectiu principal d'aquest projecte és investigar i desenvolupar noves eines/sistemes que ajuden les/els cirurgianes/us a planificar les intervencions de cirurgia mínimament invasiva/laparoscòpica i especialment les de cirurgia robòtica.


PROJECTE 4. DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES D'ASSISTÈNCIA EN L'ACTE QUIRÚRGIC


L'objectiu principal és desenvolupar dispositius amb base robòtica que permeten millorar la precisió i ergonomia en procediments quirúrgics mínimament invasius. Així, es desenvoluparan les especificacions tècniques per a adaptar el robot de propòsit específic a manipuladors quirúrgics diferents als manipuladors uterins. També es realitzarà una optimització i millora del control i la interacció del robot desenvolupat. Finalment, es realitzarà el desenvolupament de sistemes de suport ergonòmic de cirurgianes/us per a reduir la sobrecàrrega muscular del mateix i minimitzar el risc de lesions durant la cirurgia.

Tipus de conveni

Entitat beneficiària final

Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València (FIHGUV)

Any

2021

Import del conveni

500.000€