Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb l'ADCV per a impulsar accions tendents a reforçar el disseny com un sector estratègic i un dels eixos fonamentals de la innovació en la Comunitat Valenciana

Actuacions i objectius

El conveni recull diverses accions i iniciatives encaminades a constatar i activar l'impacte positiu del disseny en el sistema productiu, centrat en dues àrees, la primera enfocada a l'impacte del disseny en la competitivitat i productivitat empresarial, la segona, l'abast del disseny en l'economia circular.


PROJECTE SOBRE L'IMPACTE DEL DISSENY EN LA COMPETITIVITAT I PRODUCTIVITAT EMPRESARIAL

Les accions proposades per a activar la presa de decisions de les empreses respecte a la integració del disseny en els seus processos i així aconseguir augmentar la diferenciació, competitivitat i productivitat empresarial són:


  • Creació de D-Tool Box. A partir de l'evolució de D-Tool, es crearà una eina més accessible, més efectiva i amb resultats més tangibles, amb un doble eix estratègic d'innovació: el primer, avançar en el mesurament econòmic del disseny i aconseguir fórmules que puguen convertir el seu valor qualitatiu en valor econòmic. El segon, facilitar la capacitació del Gestor del Disseny, professional expert en design management.

  • Validació de nou instrument de mesurament empresarial de gestió del disseny. Prenent com a punt de partida la investigació acadèmica de la professora Mónica Cantó, que se centra exclusivament en dos sectors, el mobiliari i el d'il·luminació, s'adaptarà la proposta per a convertir-la en una eina amb una validesa científica de mesurament de l'ús del disseny en les empreses de tots els sectors.


PROJECTE SOBRE L'IMPACTE DEL DISSENY EN L'ECONOMIA CIRCULAR


Es proposen diverses accions que consoliden la plataforma però també que la doten de noves funcionalitats i amplien el seu contingut com a eina útil per a la indústria i les pimes:


  • Implementar el disseny circular
  • Detectar models de negoci i producció circulars i visibilitzar-los
  • Analitzar l'ecosistema circular valencià
  • Transmissió de coneixement circular

Tipus de conveni

Entitat beneficiària final

Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV)

Any

2021

Import del conveni

150.000€