Your address will show here +12 34 56 78

CONCESSIÓ AJUDES  CONVOCATÒRIA 2020

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha resolt la concessió de les ajudes dels sis programes en concurrència competitiva corresponents a la convocatòria de 2020. Consulta les resolucions i la relació de beneficiaris a cada una de les línies:

Accions complementàries
Compra Pública Innovadora
Promoció del talent
Cadena de valor empresarial
Projectes estratègics
Valorització i transferència