Your address will show here +12 34 56 78
Convenis i línies nominatives

Altres línies nominatives

Llistat de convenis i línies nominatives d' Altres línies nominatives

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana                                       

Per a l’impuls a l’actualització de competències i coneixements de profesionals en noves tecnologies habilitadores per a la nova economia

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundació d'Investigació de l'Hospital General de València                                   

Per a l’ajuda a la col·laboració entre empreses innovadores i la nova cirurgia robòtica

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i l' Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana                                               

Per a impulsar accions de suport del disseny com un sector estratègic i com un dels eixos fonamentals de la innovació