Sin categorizar

9 DE JULIOL | Jornada H2020 EU financial instruments for SMEs 2021-27

Dins del marc de l’Estratègia de la Generalitat Valenciana de Coordinació en I+D+i , se celebra la “Jornada H2020 EU financial instruments for SMEs 2021-2027”, que pretén incrementar i millorar la participació dels agents de la Comunitat Valenciana que participen en el Programa Europeu Horitzó 2020.
Es tracta d’una jornada de gran interés per a les Pimes i el seu ecosistema de suport, tals com, investigadors, gestors de projectes i entitats interessades a participar en projectes europeus d’I+D+i.

10.00 hores. Sala d’actes Porta Ferrisa.
C/ Jorge Juan, 21. Alacant.

Author