Uncategorized @ca

26-29 DE NOVEMBRE | Formació a agents d’innovació

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) imparteix un curs formatiu als agents d’innovació que s’incorporaran a les universitats, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre beneficiàries de la primera convocatòria en concurrència competitiva de l’ AVI.

9.00 hores. Seu de Femeval.
Avinguda de Blasco Ibáñez, 127. València.

Author