Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa


  • ROVER Maritime coordina esta iniciativa en la qual col·laboren diferents departaments de l’UJI, UPV i UCV, a més de l’empresa INGEOMAR
  • El nou material reduïx fins a un 35 % la petjada de carboni en incorporar components reciclats i afavorix la colonització de flora i fauna


L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), presidit per Nuria Montes, finança en el marc de la seua convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, el desenvolupament de noves infraestructures marítimes de formigó sostenible, fabricat a partir de residus agrícoles i cendres volcàniques, que afavorix la colonització de la flora i fauna marines. D’esta manera, no solament es reduïx la petjada de carboni dels dics i proteccions portuàries fins a un 35 %, sinó que es podran crear esculls artificials amb una rica vida submarina.


La iniciativa, denominada Living Reefs i coordinada per l’empresa ROVER Maritime, dona continuïtat a la línia de treball iniciada amb el projecte Living Ports, que també va comptar amb el suport de la Generalitat. Als socis originals d’este primer consorci, en el qual participaven l’Institut d’Investigació en Medi Ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de la Universitat Catòlica de València (UCV) i l’Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH) de la Universitat Politècnica de València (UPV), se’ls han sumat ara el departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I (UJI) i l’empresa Ingeniería Avanzada de Obras (INGEOMAR).


L’equip tècnic implicat en el projecte pretén, per tant, desenvolupar una nova generació d’infraestructures marítimes capaces de tindre un impacte positiu en el medi ambient durant tot el seu cicle de vida. Per a això, es fabriquen formigons amb una petjada de carboni reduïda que, una vegada submergits, generen nous ecosistemes marins d’espècies autòctones allí on s’implanten. Per a fer-ho, Living Reefs té finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


L’augment del trànsit marítim, clau per al comerç internacional, així com els efectes del canvi climàtic, que provoca l’augment del nivell de la mar i eleva la freqüència dels temporals agressius, obliga a abordar el disseny de noves infraestructures marítimes portuàries capaces de donar resposta a estos reptes des d’una perspectiva més sostenible que l’actual.


El projecte Living Reefs aspira a convertir estos reptes en una oportunitat. Mitjançant la incorporació de canvis substancials en la composició i el disseny de les infraestructures, proporciona a les espècies autòctones un hàbitat similar al que oferixen les costes no alterades. En la pràctica, es pretén transformar estos espais inhòspits en zones amb una alta riquesa biològica i completament integrada en el medi natural.


Des del punt de vista del disseny, s’ha comprovat que la presència de rugositat, túnels, buits o qualsevol altre element que trenque amb l’homogeneïtat en l’aspecte superficial del formigó promou l’assentament i creixement de flora i fauna marina de manera ràpida sobre els blocs d’este material. L’objectiu és que s’assemble el màxim possible a una roca natural.

A més, en la composició del formigó s’empraran dos tipus diferents de residus amb necessitat de gestió, la qual cosa contribuïx a impulsar l’economia circular i a reduir la petjada de carboni en fins a un 35 %. En concret, es tracta de deixalles agrícoles, com la palla de l’arròs, i de les cendres del volcà Cumbre Vieja, de l’illa de La Palma, que està disponible en grans quantitats i sobre la qual s’ha comprovat el seu potencial per a formular formigons.


Materials resistents


En els últims mesos s’ha treballat en l’optimització de la mescla de components per a obtindre ecoformigons que complisquen amb les necessitats de resistència del material. Així mateix, també s’han dissenyat, fabricat i instal·lat al Port de Sagunt una sèrie de prototips a escala real per a analitzar els seus beneficis, les diferències de colonització entre els diferents tipus de formigó, així com entre la superfície i el fons marí.


En esta iniciativa, ROVER Maritime, especialitzada en obres marítimes portuàries, rep ajuda de la UPV i l’UJI per a realitzar els assajos dels diferents materials, així com per a determinar la seua composició dins de les mescles del formigó. El disseny dels pilots és a càrrec d’INGEOMAR, mentres que ROVER és responsable de la seua fabricació i instal·lació davall de la mar. Finalment, la UCV fa les campanyes de seguiment i avaluació, tant de la vida marina que es genera al voltant dels blocs, com de la capacitat d’absorció de CO₂.


Living Reefs s’alinea així amb les conclusions del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Hàbitat Sostenible, que advoca pel desenvolupament de projectes que reduïsquen les emissions i contribuïsquen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com que afavorisquen la conservació de la naturalesa i biodiversitat en àrees urbanes.

0