Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

  • Becsa impulsa amb Itene un projecte que millorarà la qualitat de l’aire i ajudarà a reduir l’impacte de la construcció en la salut dels seus treballadors
  • La nova plataforma arreplegarà dades de sensors d’alta precisió i predirà la dispersió d’estes partícules per a triar així els sistemes de mitigació més eficaços


L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), presidit per Nuria Montes, finança, en el marc de la seua convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, el desenvolupament d’un nou sistema intel·ligent per a monitorar i controlar en temps real les emissions de partícules que generen els processos de fabricació de materials de construcció, el desenvolupament d’infraestructures i l’edificació de la via pública. Les dades obtingudes permetran implementar noves estratègies i mesures de mitigació efectives per a reduir l’impacte d’estes activitats i millorar així la qualitat de l’aire.

L’empresa castellonenca Becsa, que forma part del grup Simetría, impulsa esta iniciativa amb impacte en la cadena de valor del sector de la construcció, en col·laboració amb el centre tecnològic Itene. Este desenvolupament, que s’alinea amb l’estratègia de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, compta també amb finançament de la Unió Europea en el marc del Programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.

El projecte, denominat Epulen, té com a objectiu principal millorar el control de les emissions de partícules a través d’un nou sistema de monitoratge que permetrà obtindre dades precises i en temps real sobre la concentració d’este material, així com avaluar-ne i predir-ne la dispersió en funció de variables locals.

En el sector de la construcció, l’impacte en la salut derivat de les emissions de partícules es veu agreujat per la presència de sílice cristal·lina en les matèries primeres utilitzades. Este compost és considerat un material cancerigen i es relaciona directament amb la silicosi, una malaltia professional potencialment letal vinculada a l’exposició repetida a la pols de sílice cristal·lina.

Per a fer front a este problema, tant en les pedreres com en les obres públiques o d’edificació, s’hi apliquen tècniques de prevenció i control d’emissions que es basen en l’ús de pantalles paravents, la instal·lació de cobertes o la posada en marxa de sistemes de nebulització d’aigua a pressió, entre altres actuacions.

S’ha demostrat que estes mesures poden reduir de manera molt significativa l’emissió de partícules. No obstant això, la seua eficàcia depén en gran manera de variables topogràfiques i meteorològiques, com ara els nivells de precipitació, la temperatura o la velocitat del vent. Atés el nivell d’inversió que requerix la implantació d’estos sistemes, les empreses necessiten determinar per endavant l’efecte d’estos factors en la generació de pols i la seua concentració final en àrees urbanes o zones de treball, per a aplicar-hi així l’opció idònia.

Precisament, Epulen contribuirà a dissenyar mesures de prevenció, reducció i control adaptades a estes variables mitjançant un sistema de mesurament dels nivells de partícules, comparable en fiabilitat als que empren les administracions locals i autonòmiques per a avaluar la qualitat de l’aire.

Entre les tecnologies clau que porta aparellat este projecte destaca el disseny de sensors de baix cost i alta precisió per al monitoratge en temps real de la concentració d’estos materials, la qual cosa obrirà la porta a oferir una resposta ràpida davant de situacions d’alta contaminació.

Ajuda a la presa de decisions

Per a dur-ho a terme, s’està desenvolupant també un nou programari que integrarà les dades de contaminació amb els models de dispersió de partícules, amb la finalitat d’ajudar els tècnics a definir les mesures de mitigació que millor s’adeqüen a l’entorn i a les característiques de les operacions. La idea és aconseguir una gestió més eficient i precisa de les emissions mitjançant el control automatitzat dels sistemes de reducció de pols, com els nebulitzadors d’aigua i els mecanismes d’aspiració, gràcies a la integració de plataformes de la internet de les coses (IdC).

En l’actualitat, el personal tècnic que participa en este projecte es troba en la fase de recopilació de les dades obtingudes a través de la xarxa de sensors, al mateix temps que avança en el desenvolupament dels models predictius. En l’equip multidisciplinari col·laboren tant especialistes de Becsa, una de les principals empreses constructores de la Comunitat Valenciana, com d’Itene, que se centra en el desenvolupament i la implementació de tecnologies de mitigació i control de les emissions de material particulat basades en sensors d’alta precisió i models predictius connectats a plataformes IdC.

Epulen s’alinea així amb les conclusions dels comités estratègics d’innovació especialitzats (CEIE) en mobilitat, transport i infraestructures, hàbitat sostenible i tecnologies habilitadores, que advoquen pel desenvolupament de sistemes de monitoratge de la qualitat de l’aire, el disseny de tecnologies relacionades amb sistemes de predicció, així com la posada en marxa de plataformes d’analítica avançada que ajuden a la presa de decisions. Així mateix, la iniciativa s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0