Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

  • El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 5 de juny després de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  • Es facilita l’accés a empreses de nova creació, start-ups i micropimes i es reforça l’orientació al mercat d’estes iniciatives

 

El Consell, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), ha llançat una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva dirigida a enfortir i desenvolupar l’ecosistema d’R+D+i , segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 5 de juny.

Esta nova crida pública arreplega els programes de suport de l’antiga AVI, ara Ivace+i Innovació, amb la finalitat de promoure la resolució de reptes d’interés comú a través de la col·laboració de les esferes científica, tecnològica i empresarial en projectes d’R+D+i.

Per a aconseguir este objectiu, s’ha disposat un pressupost global màxim de 49 milions d’euros, cofinançats al 60 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027. Innovació estima que esta assignació econòmica permetrà donar suport a més de 300 iniciatives, que s’executaran en un màxim de tres anualitats, en funció de les característiques de cada projecte.

Els sis programes que constituïxen esta convocatòria d’ajuda incentiven el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses i faciliten la transferència de coneixement científic i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració publicoprivada i la cooperació entre centres tecnològics i d’investigació i empreses.

De fet, per a optar a qualsevol tipus d’incentiu es requerix, com fins ara, la cooperació d’almenys dos agents del sistema, alhora que es continuarà prioritzant les iniciatives que oferisquen resposta als reptes i solucions que prèviament han identificat els diferents comités d’especialistes que assessoren l’entitat.

Novetats en la convocatòria

La convocatòria, que s’alinea amb la nova estratègia de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, incorpora modificacions que reforcen la participació de tot tipus d’empreses, independentment de la seua grandària i naturalesa, i garantixen l’orientació al mercat dels nous desenvolupaments.

Estos canvis pretenen, en primer lloc, facilitar l’accés a les ajudes de les empreses de nova creació, start-ups i micropimes, amb la finalitat que puguen competir en igualtat de condicions amb les sol·licituds presentades per firmes de més dimensió i bagatge.

En la mateixa línia, també s’ha ampliat el rang de potencials entitats beneficiàries del programa de Promoció del Talent amb la finalitat que puguen accedir a la xarxa d’agents d’innovació organitzacions que fins ara no havien desenvolupat activitat en este àmbit.

Per a fomentar la implantació efectiva en el teixit productiu de les solucions innovadores proposades, s’exigirà a les entitats sol·licitants que presenten plans de negoci que secunden l’interés comercial del projecte i la seua proposta de valor.

En esta edició, s’ha reforçat de nou el pes de les empreses en les principals línies d’ajuda a fi d’estimular la seua participació i cooperació amb altres baules del sistema d’R+D+i. Un exemple d’això és increment de l’11 % respecte a 2023 de la dotació destinada a donar suport a la consolidació de la cadena de valor empresarial. La suma d’este programa i el de projectes estratègics copa pràcticament la mitat del total dels fons.

Les dos línies són les que reben més demanda i les que generen més impacte en el sistema productiu, atés que estan obertes a la participació d’empreses, si bé este exercici ha augmentat també el pressupost per a impulsar la incorporació de talent en les empreses i la Compra Pública d’Innovació, entre altres.

Per volum d’ajudes, destaca la línia de suport als projectes estratègics en cooperació, que disposa de 18,55 milions per a incentivar la col·laboració de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú que, per la seua elevada complexitat, requerixen un esforç econòmic més gran.

Per la seua banda, el disseny de millores en productes o processos amb impacte en el conjunt de la cadena de valor de les empreses rep, al seu torn, 15,4 milions d’euros, un 11 % més que l’any passat. Lleugerament superior, del 13 %, és l’ascens en els fons que financen la xarxa d’agents d’innovació, que esta edició arriba als tres milions d’euros.

La xarxa d’agents d’innovació es reforça

La nova assignació econòmica permetrà elevar el nombre d’organitzacions que incorporen este personal tècnic especialitzat, que té la missió de connectar les necessitats de les empreses amb els treballs que es facen en universitats i instituts d’investigació. Així mateix, es manté el nivell de suport a les unitats científiques d’innovació (3,15 milions d’euros), amb les quals s’incentiva la investigació aplicada i orientada a les empreses en centres d’excel·lència científica.

Dins del programa de valorització, transferència i resultats d’investigació cap a les empreses, destaca també la partida destinada al desenvolupament d’assajos, proves pilot i demostradors, que disposa de vora 4,5 milions.

Ivace+i prosseguirà fomentant la contractació de personal investigador i tècnic de Formació Professional en les empreses, així com la formació de doctorands industrials vinculats als seus projectes d’innovació. Les dos línies augmenten fins als 1,2 milions d’euros cada una, la qual cosa representa un 9 % més que fa un any.

L’impuls de la Compra Pública d’Innovació (CPI) és una altra de les actuacions estratègiques per a l’Agència, que assigna de nou més d’un milió d’euros per a potenciar tant la demanda de productes i servicis innovadors en l’Administració, com per a estimular a les empreses de la Comunitat Valenciana perquè concórreguen a este tipus de licitacions.

Finalment, es preveuen 950.000 euros, un 19 % més, per a impulsar accions complementàries que contribuïsquen a l’enfortiment del sistema d’innovació. A través d’este programa es pretén reforçar les estructures de suport a l’R+D+i existents en tot el territori, així com facilitar la seua difusió entre les empreses.

0