Your address will show here +12 34 56 78

  • Es preveu una nova línia per a incentivar la innovació en empreses vinculada a la incorporació de tecnologies avançades
  • Les huit línies de subvenció, que estan cofinançades per FEDER, s’han dotat amb vora 55 milions d’euros en el seu primer exercici
  • Este pla, que ha sigut publicat en el DOGV, espera finançar més de 150 accions d’R+D+i


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, ha aprovat el Pla estratègic de subvencions (PES) d’Ivace+i Innovació, que preveu la concessió de vora 170 milions d’euros en ajudes entre els exercicis 2024 i 2026, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).


El nou pla, amb el qual s’espera finançar un total de 153 accions d’R+D+i, constituïx un instrument d’ordenació i planificació econòmica de les actuacions en matèria de subvencions que s’han programat per als pròxims tres anys.


Les huit línies de subvenció que arreplega este document, que va començar a tramitar l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), s’han dotat amb vora 55 milions d’euros en el seu primer exercici i estan cofinançades al 60 % pel programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.


Estos incentius contribuiran, segons arreplega el PES, al foment de la innovació i a l’avanç de la societat mitjançant la interconnexió dels àmbits científics, tecnològic i empresarial; a l’impuls de la transferència de coneixement; al suport de l’R+D+i empresarial o a la potenciació de les tecnologies disruptives en el teixit productiu, entre altres accions.


L’aprovació d’este full de ruta s’erigix en el pas previ a la publicació de la nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva per al desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació, que Ivace+i obrirà en els pròxims dies.


La nova planificació econòmica aferma el suport als dos programes amb més demanda i impacte en el teixit productiu, que financen tant projectes estratègics en col·laboració com l’R+D+i en empreses.


De fet, este tipus d’accions copen al voltant del 65 % de tots els fons programats, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de solucions innovadores a reptes de gran importància i rellevància econòmica, social i mediambiental mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.


Reforç de la concurrència competitiva


Com a novetat, desapareixen les línies de concessió directa per a concentrar els recursos públics en les de concurrència competitiva, on les entitats rivalitzen en igualtat de condicions per a obtindre ajudes en funció de la qualitat dels seus projectes.


A més, s’inclou una nova línia de subvenció per a donar suport a aquelles iniciatives d’innovació en matèria de processos o organització que suposen l’assimilació de les tecnologies avançades i la seua difusió als agents de l’ecosistema d’innovació. En este primer exercici es preveuen 600.000 euros per a esta actuació, que ascendirà fins als tres milions d’euros en 2025 i 2026.


Durant el període de vigència del PES, Ivace+i estima que es donarà suport a 30 projectes estratègics en col·laboració i 40 iniciatives d’innovació en empreses, així com huit demostradors i proves pilot en universitats i instituts tecnològics i d’investigació.

Així mateix, el pla preveu també la consolidació de la xarxa d’agents d’innovació i de les unitats de transferència en centres d’excel·lència investigadora, igual que l’impuls de la Compra Pública Innovadora (CPI), per a incentivar no solament la participació d’empreses en estes licitacions, sinó també l’activació d’este tipus de contractes entre les administracions.

0