Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

  • La Ciutat Politècnica de la Innovació cooperarà amb universitats, Fisabio i centres d’investigació per a propiciar filials en l’àmbit de la salut
  • Es promouran accions de connexió per a acostar l’R+D+I als destinataris finals i elevar el grau de maduresa d’aquests desenvolupaments


El Consell ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI), dependent de la Universitat Politècnica de València (UPV), a fi de potenciar la transferència de coneixement i tecnologia cap al teixit productiu i impulsar, a més, la creació de noves empreses.


Aquest acord, dotat amb 350.000 euros, s’emmarca en la línia de suport de l’AVI a la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana (rePCV) i se suma, per tant, als subscrits recentment amb la Universitat d’Alacant (UA) i la Jaume I de Castelló (UJI), per a acostar l’R+D+I a les empreses i els sectors a través d’accions conjuntes.

A més d’aquestes actuacions col·lectives, en el desenvolupament de les quals cooperaran els cinc parcs científics, aquests convenis preveuen altres programes específics, que cada institució impulsarà de manera individual, en col·laboració amb la resta d’agents que integren el sistema valencià d’innovació.


En el cas de la CPI, es promouran diverses accions de connexió, junt amb instituts tecnològics i empreses, per a acostar els resultats d’investigació als respectius destinataris potencials, bé atenent necessitats tecnològiques, o reptes d’innovació plantejats per empreses i institucions, o bé aprofitant els instruments de finançament públic existents per a elevar el grau de maduresa d’aquests desenvolupaments.


Així mateix, la Ciutat Politècnica de la Innovació impulsarà la constitució d’empreses a partir de tecnologies desenvolupades a la UPV, com a via alternativa per a transferir al mercat el coneixement generat en el si d’aquesta institució acadèmica.


A través del programa Tech2Business, es treballarà en la dinamització de projectes de creació de filials a partir de tecnologies registrades en l’àmbit de la salut, en col·laboració amb l’institut d’investigació sanitària Fisabio, les universitats públiques i els instituts d’investigació sanitària de la Comunitat Valenciana.


Aquesta mateixa iniciativa es reproduirà en el si de la UPV per a impulsar l’emprenedoria innovadora vinculada a investigacions amb potencial real d’assolir el mercat. L’objectiu és propiciar huit projectes de filials al llarg d’aquest exercici.


Cooperació per a desenvolupar innovacions


Pel que fa a les actuacions col·lectives, el conveni reforçarà el programa Innotransfer mitjançant l’organització de seminaris tècnics de caràcter temàtic, alineats amb les àrees d’oportunitat que prèviament ha identificat el Comité Estratègic d’Innovació de l’AVI.


Amb tot això es pretén afavorir la cooperació entre grups d’investigació i empreses per al desenvolupament de solucions innovadores capaces de resoldre reptes d’interés comú.


La Ciutat Politècnica de la Innovació participarà també, junt amb la resta de membres de la rePCV, en la difusió dels resultats de la quarta edició del Programa de caracterització d’empreses innovadores, amb el qual es pretén dimensionar i explicar la influència i l’impacte de les empreses intensives en innovació i coneixement en el desenvolupament de la Comunitat Valenciana, així com l’aportació que fan en termes econòmics i d’ocupació al teixit empresarial.


L’acord empara, a més, la cinquena edició dels Premis rePCV, que reconeixen les empreses de caràcter innovador més destacades de l’any i n’estimulen la interacció amb la resta d’actors del sistema. Aquests guardons han distingit les empreses Medalchemy, Oscillum Biotech i Facsa, en les categories de filial, empresa emergent i col·laboració universitat-empresa, respectivament.

0