Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

  • El comité que coordina el científic Francisco Blanes insta a utilitzar microorganismes vius per a millorar els sistemes de diagnòstic i tractament
  • Advoquen per desenvolupar algorismes verds i nous materials reciclables i sostenibles, que reduïsquen la petjada de carboni i la demanda energètica


El Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Tecnologies Habilitadores, que engloba, a més de les disciplines pròpies de la digitalització, altres com la robòtica o la biotecnologia, han proposat el desenvolupament de nous sistemes d’Intel·ligència Artificial capaces de reduir les barreres d’accés a les solucions tecnològiques i facilitar el seu ús per part de la ciutadania i les pimes.


Aquest òrgan assessor de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha mantingut una segona sessió de treball a fi de plantejar solucions concretes als reptes considerats prioritaris en aquest àmbit de coneixement després d’un primer procés de revisió i actualització, que es va dur a terme a la fi de febrer.


En aquest sentit, s’ha instat a explorar nous sistemes de computació més eficients energèticament a través de disseny d’algorismes verds que reduïsquen el consum que requereixen els actuals processos de càlcul associats, per exemple, a la intel·ligència artificial o el blockchain amb la finalitat de reduir el seu impacte mediambiental.


L’equip d’especialistes coordinat pel científic Francisco Blanes, de la Universitat Politècnica de València (UPV), també ha proposat l’anàlisi de dades biotecnològiques, així com l’ús de microorganismes vius per a optimitzar el diagnòstic i tractament de problemes en diferents sectors d’activitat.


Blanes ha subratllat, sobre aquest tema, que, en aquesta actualització dels reptes i solucions, el CEIE ha incidit més en el camp d’acció d’altres tecnologies habilitadores, que tenen una gran rellevància en la Comunitat Valenciana com, per exemple, la biotecnologia o els materials avançats.


També s’advoca per millorar les tecnologies de fabricació, així com nous materials reciclables i sostenibles, que reduïsquen la petjada de carboni i la demanda energètica respecte a altres alternatives ja en el mercat.


Malgrat aquestes novetats, el comité manté el focus sobre l’optimització de les activitats de les empreses mitjançant la posada en marxa de solucions centrades en l’obtenció de dades rellevants, en la seua transformació en informació i a partir d’aquesta, en la generació de coneixement en l’empresa, facilitant així la presa de decisions.


Equip d’especialistes multidisciplinari


Aquest equip multidisciplinari compta amb la participació dels científics Nuria Oliver (Fundació ELLIS Alacant), José Duato i Javier Martí (Centre de Tecnologia Nanofotònica), a més del coordinador Francisco Blanes.


Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana estan representats per Laura Olcina (ITI) i Eduardo Calabuig (Inescop), que constitueix una de les novetats al costat de Vicente Navarro (Bioithas) i Enrique Silla (Jeanología). Tots dos se sumen a Francisco Gavilán (Nunsys) i Ramón Debón (Colorker) com a experts del teixit productiu avalats, en aquest cas, per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).


En les pròximes setmanes, el comité emetrà les seues conclusions que s’elevaran al Comité Estratègic d’Innovació (CEI) per a la seua validació per a, a continuació, posar aquestes propostes a la disposició de tots els agents que conformen el Sistema Valencià d’Innovació.


Precisament amb la finalitat d’incentivar el seu desenvolupament i implementació efectiva en les empreses, l’Agència prioritzarà a partir de 2024 aquells projectes de R+D+i que impliquen la materialització d’aquestes iniciatives.

0