Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

  • A través d’aquestes iniciatives es desenvolupen solucions per a fabricar productes més sostenibles i valorar de manera eficient els residus
  • L’AVI ha finançat un total de 229 projectes en aquest àmbit i ha concedit ajudes a més de 130 empreses i entitats de la Comunitat Valenciana


La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), ha destinat més de 27 milions d’euros des de 2018 per a donar suport al desenvolupament de projectes d’innovació dirigits a impulsar la producció de béns de consum més sostenibles, fomentar una valorització més eficient dels residus i promoure, a més, l’extensió de l’ús de les aigües regenerades als entorns urbà i agrícola.


En els últims cinc anys, l’AVI ha finançat un total de 229 iniciatives d’R+D+I amb la finalitat de donar resposta als principals reptes que ha de fer front la Comunitat Valenciana en el camp de l’economia circular, com ara l’eliminació dels microplàstics de les aigües residuals, el desenvolupament de sistemes més eficaços per al reciclatge d’envasos o l’aprofitament de deixalles industrials com a subproductes en altres sectors d’activitat.


Es tracta de desafiaments identificats com a prioritaris pel Comité Estratègic d’Innovació (CEI), un òrgan assessor compost per representants de primer ordre de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat, que guia l’AVI en l’establiment d’estratègies i programes per a orientar la innovació i garantir-ne la implantació efectiva en el teixit productiu.


En total, 132 organitzacions de tota la Comunitat Valenciana han participat en l’execució d’aquestes actuacions al llarg dels últims cinc anys. L’economia circular, juntament amb les tecnologies habilitadores i la salut, s’erigeix en una de les àrees prioritàries d’innovació que han recaptat un nombre més gran de projectes finançats en el marc de les convocatòries anuals d’ajuda de l’Agència.


El desenvolupament de pells artificials i ecològiques alternatives al cuir; el disseny de nous processos i tractaments per al reciclatge d’envasos multicapa; l’aprofitament de la palla que genera el cultiu de l’arròs per a la indústria del calcer, o la generació de plàstics naturals i biodegradables són algunes de les iniciatives d’R+D+I que es troben actualment en fase de desenvolupament.


Innovació per a aprofitar l’aigua regenerada


L’ampliació dels usos de l’aigua regenerada als entorns urbans i agrícoles també ha suscitat l’interés del sistema d’innovació de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, empreses, universitats i instituts tecnològics estan duent a terme, de manera conjunta, projectes per a optimitzar la detecció de patògens en aigües regenerades, així com nous tractaments avançats per a la reutilització segura de l’aigua residual.


L’ús dels llots de les estacions depuradores per a l’obtenció de bioestimulants i fertilitzants per a l’agricultura o la generació de metà i biocombustibles renovables en els processos de depuració són altres de les solucions que s’estan explorant amb el finançament de l’AVI.


Per a la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, el suport de l’Agència està ajudant les empreses de la Comunitat a completar la transició d’una economia lineal a una altra circular, una aposta pel desenvolupament sostenible que lidera la Comissió Europea i compta amb el suport de la resta d’administracions.


Per la seua banda, el vicepresident de l’AVI, Andrés García Reche, ha destacat que l’economia circular ofereix grans oportunitats d’innovació per a les empreses, com ho acredita el fet que un terç de tots els projectes estratègics finançats per l’Agència s’enquadren precisament en aquest camp.


Entre inversió pública i privada, les iniciatives d’innovació vinculades a l’impuls de l’economia circular han mobilitzat prop de 43 milions d’euros des de 2018, la qual cosa representa un 18 % del total de fons destinats al desenvolupament de projectes d’R+D+I des de la posada en marxa de l’Agència. La inversió total en aquest mateix període ascendeix a prop de 244 milions d’euros, i se sumen a les ajudes públiques les aportacions privades.

0