Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

– L’AVI recolza aquest projecte d’innovació en l’execució de la qual col·laboren Aimplas, Darwin Bioprospecting i el centre d’investigació I2Sysbio
– Aquest desenvolupament reduirà l’elevat cost de processament d’aquests materials que dificultava fins ara el seu reciclatge i aprofitament
La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), finança el desenvolupament d’un nou sistema de reciclatge d’envasos multicapa que empra insectes per a accelerar la seua degradació. L’acció de les larves, en combinació amb els microorganismes presents en el seu intestí, facilita el tractament de les làmines de plàstic i contribueix a la seua valorització posterior.

Es tracta d’una solució innovadora que evitarà que gran part d’aquests residus acaben en una planta d’incineració o depositats en l’abocador per la complexitat tècnica i l’elevat cost del seu reciclatge.

Batejada com ENTOMOPLAST, està coordinada per l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), un centre d’investigació de titularitat mixta entre la Universitat de València i el CSIC, i compta amb la participació de l’Institut Tecnològic del Plàstic, Aimplas, i l’empresa Darwin Bioprospecting Excellence.

La iniciativa s’erigeix, a més, en un dels projectes estratègics en col·laboració que van resultar beneficiaris en l’última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva de l’AVI, amb un import total pròxim als 530.000 euros.

Aquest sistema innovador pretén facilitar el reciclatge dels envasos multicapa basats en plàstic, que es caracteritzen per la combinació de diferents materials laminats per a dotar al conjunt de propietats singulars com el segellament, la resistència estructural i a la calor, la possibilitat d’impressió o la impermeabilitat, entre altres.

Aquests avantatges, unides a la seua lleugeresa, expliquen l’expansió en l’ús d’aquest producte, especialment en la indústria alimentària, que requereix d’envasos amb els més elevats estàndards de qualitat per a garantir en tot moment la conservació i la seguretat dels aliments disposats per al consum.

No obstant això, el procés de reciclatge d’aquests productes resulta molt complex des d’un punt de vista tècnic, i també costós des d’un prisma econòmic, ja que exigeix la separació i processament independent de cadascuna d’aquestes capes, amb el consegüent encariment dels costos.

Amb l’objectiu de fer viable la valorització dels envasos multicapa, ENTOMOPLAST explora l’ús de diferents tipus de larves d’insectes com a llagostes, arnes i escarabat i dels microorganismes presents en els seus intestins per a accelerar la degradació del polietilé, el PET i el poliuretà, tres tipus de plàstic d’ús habitual en aquest camp.

En concret, s’estan realitzant assajos amb la microbioma de la Locusta migratòria, Pachnoda butana, Plodia interpunctella i Galleria mellonella a fi de dissenyar una tecnologia de valorització de residus plàstics més eficient, tant en la degradació d’aquests materials com en la producció de biopolímers i *bioaditivos d’alt valor afegit, segons indica l’investigador principal del projecte, Pablo Ferrero, d’Aimplas.

Precisament, l’Institut Tecnològic del Plàstic aporta al projecte la seua àmplia experiència en l’àmbit de la gestió i valorització dels residus mitjançant pretractaments que puguen facilitar la biodegradació d’aquests polímers. Per part seua, Darwin Bioprospecting contribuirà amb els avanços que ha registrat en l’àmbit de la biodegradació de plàstics a partir d’insectes, una línia d’investigació en la qual també treballa el centre I2SysBio que coordina aquest projecte per a tractar d’expandir les seues aplicacions al reciclatge enzimàtic.

La consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha destacat que la finalitat de l’AVI és “resoldre els grans desafiaments als quals s’enfronta el nostre sistema productiu i, a més, dissenyar una tecnologia que cuide el medi ambient i siga capaç de donar resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible per a facilitar el reciclatge i la biodegradació de plàstics”.

En aquest sentit, ha recordat que el projecte ENTOMOPLAST s’alinea amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que coordina la Conselleria d’Innovació, i que recull com a eixos d’actuació tant l’increment de la qualitat de vida, com el desenvolupament de productes innovadors amb incidència en l’hàbitat i el seu entorn.

Per part seua, el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, ha subratllat que “la col·laboració dels agents resulta imprescindible per a resoldre reptes d’aquesta dificultat i impacte tant per al sistema productiu com per al medi ambient”.

“L’objectiu és obtindre una alternativa tècnica rendible que incentive el reciclatge d’aquesta mena d’envasos, que amb freqüència acaben en l’abocador pels elevats costos del seu processament. Es tracta d’una iniciativa clau per a complir amb els objectius de reciclatge que ha establit la Comissió Europea per a 2030, que solament seran assolibles amb la conjunció d’universitats, centres tecnològics i d’investigació i empreses”, ha precisat García Reche.

El projecte també connecta amb les conclusions del comité d’innovació especialitzat en Economia Circular, que situava com dues dels seus desafiaments prioritaris punt la fabricació de béns més sostenibles mitjançant el desenvolupament i aplicació de processos que acceleren la degradació dels materials plàstics, com la valorització més eficient dels residus mitjançant tècniques de reciclatge terciari.
0