Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


– L’AVI proporcionarà assessorament tècnic a SGISE per al desenvolupament d’innovacions vinculades a la lluita contra els incendis forestals
– L’objectiu és licitar contractes que permeten proveir de solucions als reptes identificats per la societat que gestiona als bombers forestals


El Consell ha autoritzat un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE), entitat dependent de Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a impulsar el desenvolupament de processos de Compra Pública Innovadora (CPI) en l’àmbit de la lluita contra els incendis forestals.

D’aquesta manera, l’AVI es compromet a prestar assessorament tècnic a SGISE perquè la societat mercantil que gestiona el Servei de Bombers i Bomberes Forestals puga encomanar el desenvolupament d’innovacions dirigides específicament a millorar la seua prestació.

En el marc del present conveni, l’Agència ajudarà a SGISE a identificar els reptes prioritaris que poden resoldre’s a través de compra pública d’innovació per a, a continuació, dur a terme una consulta preliminar al mercat, amb la qual se sondejarà tant la disposició del sector privat com la viabilitat per a escometre els diferents desenvolupaments establits en el seu mapa de demanda primerenca.

Amb tota aquesta informació, l’AVI i SGISE definiran, en una tercera fase, el tipus de CPI a desenvolupar i el procediment de licitació, amb la finalitat d’elaborar el document regulador. En qualsevol cas, l’assessorament de l’Agència s’estendrà també al seguiment posterior del procés de CPI, el primer que executarà aquesta entitat del sector públic instrumental.

Fins ara, l’Agència Valenciana de la Innovació ha col·laborat en l’impuls de la Compra Pública d’Innovació amb les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que ja han adjudicat els seus primers contractes, així com amb els departaments d’Hisenda i Model Econòmic i Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que han desenvolupat les seues respectives consultes preliminars al mercat.

En qualsevol cas, la capacitat transformadora de la CPI resulta no sols perquè s’erigeix en una oportunitat per a millorar la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania, sinó que també contribueix a millorar la competitivitat de les empreses, redueix el risc associat a la innovació i permet orientar-la cap a sectors d’avantguarda amb un elevat valor afegit.

Aquest conveni, que tindrà una duració de dos anys, podrà prorrogar-se per dos anys més i no donarà dret a contraprestació econòmica a favor de cap de les parts, assumint cadascuna d’elles el cost, si n’hi haguera, de les actuacions que hagen de desenvolupar.
0