Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

  • AIMPLAS lidera aquesta iniciativa en la qual col·labora amb el Grup d’Investigació de Contaminació d’Aliments de la UV i quatre empreses de la Comunitat
  • Es basa en nous biopolímers reforçats amb propietats que redueixen la permeabilitat als gasos i faciliten la seua degradació i transformació en compost.

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) recolza el desenvolupament de nous envasos monoús aptes per a alimentació, que destaquen per les seues propietats barrera enfront de la humitat o l’oxigen, i per la seua capacitat reforçada per a transformar-se en compost. D’aquesta manera, el residu generat podrà gestionar-se en el contenidor marró, al costat de la resta d’aliments i material orgànic.

El projecte, que respon a la denominació BIONPLA, està desenvolupat per l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), que compta amb la col·laboració del Grup d’Investigació de Contaminació d’Aliments (COAL) de la Universitat de València, així com d’empreses del sector plàstic, que seran les encarregades d’analitzar la viabilitat d’aquesta solució.

El suport econòmic de l’AVI s’emmarca en el programa de valorització i transferència dels resultats d’investigació cap a les empreses corresponent a la convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva resolta en 2020.

El desenvolupament plantejat suposa una innovació en el camp dels envasos per dos motius. En primer lloc, aporta als bioplàstics una capa addicional de protecció enfront de l’oxigen o la humitat, reduint la permeabilitat que caracteritza a aquesta mena de materials i que amb freqüència provoca que es descarten per a usos sensibles, com l’alimentari.

En segon lloc, BIONPLA millora les condicions per a la descomposició dels bioplàstics biodegradables en plantes de compostatge industrials. El projecte explora nous biopolímers amb major capacitat de compostatge, la qual cosa permet que puguen gestionar-se conjuntament amb residus orgànics.

Aplicable a tota mena d’envasos

BIONPLA part dels coneixements generats per AIMPLAS en aquest camp, així com de la seua experiència en el desenvolupament de materials barrera sostenibles que, com el midó termoplàstic, fins i tot han sigut patentats pel centre.

“En aquest cas, s’aborda la tipologia d’envasos d’un sol ús per ser els que generen un major volum de desaprofitaments i per estar sotmesos a una exigent legislació orientada a la reducció de residus. El desenvolupament, no obstant això, és aplicable a qualsevol altra mena d’envàs alimentari”, puntualitza el director d’AIMPLAS, José Antonio Costa.

En aquest sentit, el vicepresident executiu de l’Agència ha insistit que, a més dels indubtables beneficis mediambientals, avançar-se a la legislació europea situarà a les empreses de la Comunitat en una millor posició: “A més de contribuir a solucionar un important desafiament ambiental, aquest projecte proporciona eines al nostre teixit productiu per a competir amb majors garanties i de manera diferencial en el mercat comunitari”.

En aquesta iniciativa, el centre tecnològic compta amb la col·laboració del Grup d’Investigació de Contaminació d’Aliments de la UV que, entre altres actuacions, participarà en l’anàlisi de vida útil dels envasos prototip. A més, l’estudi de la viabilitat tècnica de la valorització correspon a quatre empreses valencianes, Ducplast, Artesania Cobaviplast, ADM Biopolis i Valls Plastic Film.

BIONPLA està alineat amb les conclusions del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en economia circular, que proposa el desenvolupament de materials biodegradables i plàstics compostables per a obtindre béns de consum més sostenibles. Així mateix, els biopolímers resultants d’aquest projecte es constitueixen en alternativa als envasos multicapa tradicionals, que també són objecte d’interés per part del comité per les dificultats per al seu reciclatge.

De la mateixa manera, la iniciativa sintonitza amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, RIS3CV, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. En concret, respon a l’eix per a la millora de la qualitat de vida, atés que impulsa l’economia circular en un entorn de reducció de residus, al mateix temps que entronca amb l’eix de producte innovador, en incorporar processos i materials més eficients, sostenibles i competitius.

0