Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

  • Dismuntel treballa en una solució pionera al costat de l’Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial (ai2-UPV) i el departament d’Enginyeria Electrònica de la UV
  • Permet la integració de grups electrògens de diferents fabricants reduint costos i millorant tant l’eficiència com la qualitat del procés


L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), dona suport a la signatura valenciana Dismuntel en el desenvolupament d’una nova solució estandarditzada que permet la integració dels diferents grups electrògens existents en el mercat, elevant així l’eficiència i fiabilitat d’aquests sistemes autònoms de generació d’energia, que són claus per a garantir el subministrament elèctric en situacions d’emergència.

El projecte, en el qual també participen l’Institut d’Automàtica Industrial (ai2) de la Universitat Politècnica de València (UPV), així com especialistes del departament d’Enginyeria Electrònica adscrits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València, compta amb finançament de l’AVI en el marc de la seua convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva.

En l’actualitat, no existeix en el mercat una plataforma orientada a grups electrògens que permeta obtindre els patrons òptims de funcionament. De fet, en general, només es proporciona accés a les plataformes propietàries de cada fabricant, la qual cosa impedeix el desenvolupament d’una solució única per als diferents models de generador.

La integració de la informació des de les fonts en les seues diferents localitzacions resulta decisiva per a elevar l’eficiència i garantir la qualitat dels processos d’electrificació en ubicacions fora de l’abast del subministrament elèctric.

Precisament, el principal valor que aporta aquest desenvolupament radica en l’estandardització d’un model aplicable per part dels diferents actors que gestionen el cicle de vida del generador. Aquest avanç facilita l’accés a la capacitat d’anàlisi i gestió oferida per les plataformes de comunicacions, la qual cosa redunda en múltiples avantatges, entre elles, econòmiques i mediambientals.

D’aquesta manera, no sols s’integra la gestió dels grups electrògens mitjançant l’ús de tecnologies de comunicació en el camp de la internet de les coses, sinó que aquesta solució rebaixa els temps de generació, aporta seguretat al procés i redueix tant l’impacte ambiental com els costos, ja que millora l’aprofitament de l’energia generada.

Es fabricarà en 2022

El projecte avança segons el que es preveu i, després de finalitzar la fase de disseny del concepte en 2020, els tècnics centren ara els seus esforços en el desenvolupament del sistema. A la fi de 2021 està programada la validació dels dispositius electrònics i en 2022 s’iniciarà la fabricació en les instal·lacions d’Algemesí per a la seua comercialització a nivell internacional.

En l’execució dels treballs, Dismuntel col·labora amb l’Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial (ai2) de la Universitat Politècnica de València, que s’ha encarregat d’identificar els protocols de comunicació industrial i migrar les diferents llibreries a l’arquitectura triada per al desenvolupament de la passarel·la. Així mateix, també ha validat el desenvolupament amb diferents emuladors industrials.

D’altra banda, especialistes del departament de departament d’Enginyeria Electrònica adscrits a l´Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València estan proporcionant assessorament tècnic en maquinari, amb la finalitat de definir les característiques tècniques que permeten millorar la gestió de l’energia en temps real per a aconseguir així una major eficiència energètica.

La iniciativa està alineada amb les conclusions plantejades pel Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Tecnologies Habilitadores de l’AVI i d’acord amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent RIS3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
0