Your address will show here +12 34 56 78
Agenda SVI


CPI Europe organitza una jornada per a promoure la participació de la UPV i la col·laboració amb altres entitats en el marc de projectes relacionats amb el Green Deal.

El Pacte Verd Europeu, denominat Green Deal, es reflectirà en els pròxims anys en grans oportunitats de finançament per a projectes innovadors en el marc d’Horizon Europe. En aquest sentit cal tindre en compte que el Green Deal aborda en aspectes tan diversos com: energia neta, indústria sostenible, renovació i construcció eficient, mobilitat sostenible, biodiversitat, de la granja a la taula o fi de la contaminació. D’altra banda, les accions en Horizon Europe lligades al Green Deal ofereixen així mateix oportunitats en altres àmbits com la salut, el patrimoni cultural o la seguretat i a tecnologies com la Intel·ligència Artificial, la Robòtica o el desenvolupament de sensors.

10 horas. Online
Inscriu-te a la jornada
Informa’t ací
0