Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


  • L’empresa alacantina Durplastics executa aquesta iniciativa d’R+D+i en cooperació amb Aimplas i la Universitat de València
  • Els nous materials duraran més temps en reduir-se la seua degradació i incorporaran en la seua fabricació un 50% de material reciclat

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) recolza el desenvolupament de nous materials per a la fabricació de proteccions portuàries més sostenibles i resistents als impactes, a l’acció dels organismes marins i a la radiació ultraviolada. Aquests nous productes seran, a més, completament reciclables i, de fet, el 50% de les matèries primeres emprades en la seua fabricació procediran de materials prèviament usats i tractats.

L’empresa alacantina Durplastics; l’Institut Tecnològic del Plàstic, Aimplas; i el departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València cooperen en l’execució d’aquest projecte estratègic, que rep finançament de l’AVI en el marc de la seua última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva.

Amb aquesta iniciativa, batejada com Dupromat, es pretén millorar la resistència i durabilitat de les defenses portuàries, que en les zones d’atracada i amarrament dels vaixells utilitzen polietilé d’alta densitat 100% verge. Es tracta d’unes proteccions sotmeses a constants agressions i impactes, que provoquen una gradual deterioració i fan necessària la seua substitució.

En concret, els tècnics d’aquestes tres entitats treballen en la millora de les propietats anti incrustants del polietilé d’alta densitat mitjançant la incorporació d’additius respectuosos amb el medi ambient i adaptats al reglament europeu sobre biocides.

Per a incrementar la resistència ultraviolada i la degradació tèrmica, que són les responsables de la pèrdua de propietats, s’estan implementat tècniques que permetran reduir la deterioració d’aquests materials. L’objectiu és que la degradació no supere el 30%, però, a més, es pretén millorar almenys en un 20% la resistència a possibles impactes.

Així mateix, els nous materials desenvolupats seran completament reciclables, per la qual cosa el projecte s’alinea amb els objectius marcats pel Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en economia circular de l’AVI, que aposta per la fabricació de béns i productes més sostenibles a través de solucions innovadores. Aquesta iniciativa s’emmarca també en l’estratègia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a millorar el sistema productiu de la Comunitat Valenciana.

Múltiples usos en el sector marítim

Per a l’èxit en l’execució del projecte, que s’estendrà durant tot 2021, Durplastics aportarà la seua experiència en el sector plàstic i capacitat industrial, que es completarà amb l’experiència d’Aimplas en el desenvolupament de nous tipus de materials plàstics i la contribució del departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València com a especialistes en el disseny i desenvolupament de mètodes de detecció i/o seguiment de poblacions microbianes aquàtiques i de mètodes d’avaluació de l’eficàcia de biocides.

L’objectiu de la iniciativa és implementar els resultats a escala industrial i aplicar-los a altres productes del sector marítim i nàutic com, per exemple, boies o altres sistemes de flotació, balises, motors, infraestructures, sistemes d’ajuda a la navegació, passarel·les o piscifactories.

Però també podrà substituir a altres materials metàl·lics en la fabricació de productes en contacte amb ambients corrosius i que poden generar substàncies contaminants durant la seua degradació o oxidació.
0

Premsa
  • Cantera La Torreta, filial de Simetría Grupo, porta a terme aquesta iniciativa en col·laboració amb Aidimme, ITC i personal investigador de la UPV
  • El objetiu és obtindre productes per al sector de la construcció amb característiques anàlogues als provienents de matèries primeres verges
L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), finança el desenvolupament de noves tècniques per al reciclatge i fabricació de materials de construcció a partir de residus de la construcció i demolició, una iniciativa que duu a terme Cantera La Torreta -que forma part d’Origen, la divisió de materials de Simetría Grupo- en col·laboració amb l’Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (Aidimme), l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV).

L’objectiu és obtindre materials reciclats que compten amb característiques anàlogues als procedents de matèries primeres verges, la qual cosa ajudaria valorar aquest tipus de residus, que habitualment acaba en l’abocador. Per a executar aquesta iniciativa, que finalitzarà al final d’enguany, l’empresa castellonenca col·labora amb l’Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó de la Universitat Politècnica de València (ICITECH-UPV), amb ITC i amb Aidimme.

El projecte, batejat com SOST-RCD, ha rebut el suport de l’AVI en el marc de la seua última convocatòria d’ajudes, pel seu potencial impacte tant en la cadena de valor del sector de la construcció com pel seu impuls en l’adopció dels principis de l’economia circular en el sistema productiu de la Comunitat Valenciana. Cantera La Torreta aprofita així un nínxol d’oportunitat per a la I+D+i, ja que, en l’actualitat, el desenvolupament de tècniques innovadores per al tractament i ús dels residus de la construcció com a matèria primera per a la fabricació de materials és escàs i està garirebé estés en el sector.

De fet, el disseny, avaluació i incorporació d’aquests processos innovadors contribueixen notablement, a la implantació de l’economia circular com a part essencial del model de negoci, la qual cosa representa un factor de diferenciació addicional enfront de la majoria dels competidors de l’àmbit dels materials de construcció. Després dels primers mesos d’execució del projecte, el personal tècnic ja ha completat la caracterització dels residus derivats de la construcció i demolició, i ha efectuat, a més, l’anàlisi de viabilitat de la iniciativa. Totes dues actuacions formen part de la primera activitat prevista en el pla d’acció de SOST-RCD, per al desenvolupament íntegre de la qual encara resta un exercici complet.

Cantera  La Torreta compta com a col·laboradors en aquesta iniciativa amb l’Institut de Tecnologia Ceràmica, que aporta els seus coneixements tècnics en el camp dels materials ceràmics; amb el ICITECH de la Universitat Politècnica de València, que acredita una àmplia producció científica en el camp del formigó; i amb Aidimme, que contribueix amb la seua experiència en el desenvolupament de morters i materials de construcció en general. El projecte està alineat amb les conclusions dels comités d’innovació especialitzats en economia circular i, sobretot, en hàbitat sostenible. En concret, aquest equip d’especialistes advoca per implementar materials i sistemes constructius més sostenibles, que possibiliten la reutilització dels residus de la construcció com a matèria primera.
0