Your address will show here +12 34 56 78
Premsa

  • Els coordinadors dels grups especialitzats en emergències i hàbitat sostenible presenten les seues conclusions davant l’òrgan director del CEI
  • El científic Avelino Corma presideix la reunió, en la qual s’han presentat al voltant d’una vintena de solucions innovadores
L’òrgan coordinador del Comité Estratègic d’Innovació (CEI), que presideix el científic Avelino Corma, ha validat aquest divendres les solucions tecnològiques i innovacions proposades pels grups especialitzats que s’han constituït en 2019 per a donar resposta als reptes empresarials en l’àmbit de les emergències i de l’hàbitat sostenible.

Aquests equips multidisciplinaris, en els quals han participat representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat, han donat compte dels resultats obtinguts després de mesos de treball, en els quals s’han prioritzat reptes i identificat solucions aplicables en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana.

Els coordinadors dels dos Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIE), Manuel Esteve (Emergències) i Raúl Royo (Hàbitat sostenible) han presentat els seus respectius informes de conclusions davant l’òrgan director del CEI, en el qual a més de solucions innovadores, es proposen incentius per a garantir el seu desenvolupament i implantació per part de les empreses de la Comunitat Valenciana.

Entre les innovacions detectades en l’àmbit de les emergències, aquest comité ha proposat el desenvolupament de funcions de geolocalització i sistemes d’avisos en telèfons intel·ligents a menor cost que les solucions actuals, que operen en zones sense cobertura o davant desastres naturals; a més del disseny de nous sistemes de captació d’informació a afegir als ja disponibles amb la finalitat d’optimitzar la captura i anàlisi de dades en temps real.

També proposen el desenvolupament de nous sistemes de monitoratge i avaluació per a les infraestructures d’emergències, així com de nous materials, tecnologies i processos de fabricació que permeten crear millors equips de protecció individuals, entre altres iniciatives.

El desenvolupament de sistemes de sensorització, monitoratge i anàlisi de dades, així com la seua integració i gestió en paràmetres tals com el consum d’energia, la qualitat d’aire i el confort és una de les solucions que han identificat especialistes en hàbitat sostenible, que aposten per avançar en nous sistemes constructius que permeten la industrialització de la construcció.

Les persones expertes que formen part d’aquest equip multidisciplinari han proposat, a més, el desenvolupament de sistemes personalitzats en l’ús de fonts d’energies renovables, tant a nivell individual i col·lectiu, així com sistemes flexibles i multifuncionals que permeten l’adaptació de l’interior dels espais a les diferents necessitats dels seus usuaris al llarg del temps.

A més del president del CEI, Avelino Corma, també han assistit com a vocals d’aquest comité assessor de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) José María Benlloch, Miguel Burdeos, César Orgilés i María Jesús Vicent, a més del secretari tècnic del citat òrgan coordinador, Francisco Mas.

Per part seua, el científic Avelino Corma ha destacat el treballat completat pels comités especialitzats i ha subratllat la rellevància de les prop de 20 propostes d’innovació presentades aquest divendres, que donen resposta a prop d’una desena de reptes empresarials.

Una estratègia que, segons Corma, ha d’oferir resultats en el termini de dos anys, quan està previst que concloguen els primers projectes d’I+D+i resultants d’aquests comités, i que compten, a més, amb el recolzat de la Agència.

L’aprovació definitiva, al desembre

“Les dades demostren que la metodologia funciona. Estem orientant la innovació per a resoldre els reptes identificats en els CEIE”, ha precisat el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, qui ha explicat que el 64% de tots els projectes que ha finançat l’Agència en 2019 responen a algun dels reptes-solució proposats el passat exercici.

En qualsevol cas, l’aprovació definitiva dels reptes i solucions dels CEIE en emergències i hàbitat sostenible tindrà lloc al desembre, en el marc de la tercera reunió del Comité Estratègic d’Innovació de l’AVI.
0

Premsa


  • El projecte redueix el cost de producció de materials bioplàstics i valora un residu abundant en les costes de la Comunitat Valenciana
  • El centre del CSIC desenvoluparà aquesta prova de concepte en col·laboració amb l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística


L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dona suport a una prova de concepte a escala pilote de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA), dependent del CSIC, per a produir envasos biodegradables a partir de les restes de Posidònia oceànica que el mar arrossega amb freqüència a les nostres costes.

La iniciativa pretén, per tant, valorar un residu abundant en la Comunitat Valenciana i que té un impacte notable en les arques municipals, ja que són les administracions locals les encarregades de retirar les restes d’aquesta planta marina que arriben a les nostres platges al final del seu cicle de vida. I, a més, ofereix una alternativa sostenible a l’ús de plàstics sintètics.

El projecte es basa en un nou procés patentat pel IATA per a optimitzar l’obtenció de cel·lulosa procedent de la biomassa vegetal, tant de la posidònia com d’altres fonts (com, per exemple, la palla de l’arròs), que redueix sensiblement els costos de producció de bioplàstics.

Aquesta nova metodologia, que ha desenvolupat el grup d’investigació d’envasos del Departament de Conservació i Seguretat Alimentària del IATA, dona lloc a materials amb propietats molt competitives per a substituir als plàstics sintètics i, sobretot, més econòmics que altres opcions existents en el mercat.

Els treballs es realitzen en col·laboració amb Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística, ITENE, que avaluarà la capacitat dels materials obtinguts per a ser processats per la indústria, tant mitjançant tècniques d’extrusió com a través de la seua aplicació com a recobriments. Així mateix, el centre tecnològic també s’encarregarà d’efectuar un escalat intermedi de la producció d’aquests materials a partir dels treballs desenvolupats per IATA a nivell de laboratori.

En el projecte cooperen, per tant, diversos agents del sistema valencià d’innovació, tal com l’AVI exigeix en la seua convocatòria anual d’ajudes en concurrència competitiva. L’Agència contribuirà amb prop de 140.000 euros al desenvolupament d’aquesta prova de concepte en el marc de la seua línia de suport a la valorització i transferència dels resultats d’investigació cap a les empreses.

Una alternativa eficient i econòmica

El procés ideat per IATA obri un nou camp per a la fabricació i comercialització d’envasos biodegradables, atés que resol problemes recurrents entre les alternatives presents en el mercat, que es produeixen majoritàriament a partir d’aliments com les creïlles, la dacsa o la canya de sucre i resulten, de fet, molt més costoses.

L’optimització de processos i l’ús de residus com a matèria primera no solament permet abaratir la factura final d’aquesta nova generació de bioplàstics, sinó que contribueix a impulsar l’economia circular en la Comunitat Valenciana. De fet, el projecte s’alinea amb els reptes i solucions que el comité d’especialistes de l’AVI en aquest camp va identificar fa només uns mesos.

Aquest grup multidisciplinari, en el qual participen representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat, situa entre les prioritats per a la innovació en economia circular tant el desenvolupament d’envasos més sostenible com la valorització més eficient de residus.
0