Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized @ca
Les algues marines són una font valuosa i subexplotada de carbohidrats, ingredients clau per a les formulacions d’aliments, que serveixen,entre altres funcions, com espesants, estabilitzants i agents gelificants o proporcionant atributs funcionals. Els procediments industrials actuals utilitzats per les empreses europees per a l’extracció de carbohidrats de les algues són altament ineficients en termes de temps de processament, requeriments d’aigua i energia. A més, la biomassa restant (generalment molt més del 50% del material inicial) s’utilitza com compost o simplement es rebutja com a residu orgànic. Amb aquest projecte d’investigació, coordinat per el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) i en el qual participen centres d’investigació d’Alemanya, Suècia, Noruega i Irlanda, es pretén oferir solucions a les necessitats de les empreses d’aquest sector.

10 hores. Saló d’actes Primo Yúfera. Seu del IATA-CSIC
Carrer Catedràtic Agustín Escardino Benlloch, 7. Paterna (València)
0