Your address will show here +12 34 56 78

La personalització de la producció en la indústria agroalimentària, l’optimització dels recursos naturals i processos, la reducció d’infeccions hospitalàries o el desenvolupament de tecnologies per a afavorir l’envelliment actiu són alguns dels desafiaments que els comités estratègics especialitzats en agroalimentación i salut de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) pretenen donar resposta a través del desenvolupament d’innovacions i tecnologies no presents en el mercat.

El personal científic i especialista en tecnologia i l’empresariat que integra tots dos equips ha iniciat el procés de valoració i priorització dels grans reptes als quals s’enfronta el teixit productiu amb la finalitat d’avançar en la proposta de solucions, que es traslladaran al Comité Estratègic d’Innovació de l’AVI la pròxima tardor.

En aquesta línia, el Comité Estratègic Especialitzat en Agroalimentación, considera prioritari treballar en innovacions que permeten a la indústria adaptar la seua producció a les noves tendències de consum, on preval cada vegada més la personalització; però també afrontar els grans reptes mediambientals. I això pansa, entre altres mesures, per optimitzar els processos i recursos naturals, apostar per la sostenibilitat i buscar alternatives a l’ús de plàstics.

Les persones expertes han incidit, així mateix, en la necessitat de dissenyar estratègies per a atendre el desafiament demogràfic des de l’òptica de l’alimentació, així com proposades per a millorar la restauració basada en la dieta mediterrània per a grans col·lectius com a hospitals i centres educatius.

Segons el parer del coordinador d’aquest comité, designat per la patronal autonòmica, i conseller delegat de Dulcesol, Rafael Juan, aquests són els reptes estratègics que ha d’assumir el sector agroalimentari en el curt termini, pensant en una implantació ràpida en el mercat i conjuminant les capacitats científiques tecnològiques i empresarials existents en la Comunitat Valenciana.

Al costat de Juan, s’integren en aquest equip interdisciplinari els científics José María García Álvarez-Coque (Universitat Politècnica de València), Cristina Molina (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos), Luis Navarro i José Pío Beltrán (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas), a més de María José Peris, del Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA). La visió empresarial l’aporten Mª Carmen Morales (Anecoop), Luis Plá (Mercadona), Raúl Martín (Embutidos F. Martínez) i Daniel Ramón (Biopolis).

Focus en salut

Atallar la resistència als antibiòtics i reduir el risc d’infeccions hospitalàries, millorar la qualitat de vida dels majors i dels malalts crònics o incorporar noves tecnologies i solucions digitals a l’àmbit clínic són alguns dels reptes que centren l’activitat del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en Salut, que va mantindre la seua primera trobada aquest dimarts.

L’objectiu prioritari, segons va exposar la seua coordinadora, la científica del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), María Jesús Vicent, és obtindre casos d’èxit en un curt període de temps que sembren la llavor de la innovació amb vista al futur i impulse el desenvolupament d’aquest sector.

El grup compta amb la participació dels científics María Isabel Acién (Universidad Miguel Hernández de Elche), Salvador Martínez (Institut de Neurociencias d’Alacant), Damià Tormo (Fundación Columbus), Josep Redón (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA) i Cristina Botella (Universitat Jaume I), a més del tecnòleg Javier Sánchez, del Instituto de Biomecánica de Valencia.

Però també estan representades les empreses del sector sanitari i la pròpia gestió hospitalària a través del científic Enrique Ortega (Hospital General de València), Lorena Saus (Sistemas Genómicos), Mara Gràcia (Surgival Co) i Francisco Sanchís (IMEX Clinics). Aquest últim va subratllar la capacitat real de la indústria valenciana per a assumir algunes de les noves aplicacions a desenvolupar: “La fabricació d’aquestes solucions són totalment factibles, existeix un camp ràpid d’acció”.

Noves cites

Després dels comités estratègics especialitzats en salut i agroalimentación, es reuniran en les pròximes setmanes els tres grups de treball restants, que es corresponen amb l’economia circular, les tecnologies habilitadores per a la nova economia i l’automoció i la mobilitat sostenibles.

Els comités estratègics especialitzats de l’Agència, que emanen del seu òrgan assessor, tenen com a objectiu oferir resposta als desafiaments del teixit productiu amb solucions tecnològiques innovadores, identificar els agents del sistema valencià d’innovació capacitats per al seu desenvolupament i definir les accions necessàries per a la seua implementació en el si de les empreses.

Els resultats dels Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIE), com s’ha batejat a aquesta nova figura, guiaran, en la pràctica, l’activitat de l’AVI en el mig termini. La idea és que les propostes innovadores es difonguen a través de les associacions empresarials per al desenvolupament posterior de projectes amb finançament públic, privada o mixta.

0