Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized @ca


La temàtica “Energia segura, neta i eficient” de l’Horitzó 2020 s’emmarca en el pilar de reptes socials i el seu objectiu és realitzar la transició a un sistema energètic fiable, assequible, que gaudisca d’acceptació pública, sostenible i competitiu, amb el propòsit de reduir la dependència respecte dels combustibles fòssils en un context de creixent escassetat de recursos, augment de les necessitats d’energia i canvi climàtic.

Aquesta jornada s’organitza en el marc de l’estratègia de la Generalitat per a incrementar i millorar la participació dels agents d’innovació, identificant les claus per a presentar projectes a les convocatòries del programa europeu Horitzó 2020 i incrementant així les possibilitats d’èxit. Per açò, la jornada inclou una agenda d’entrevistes bilaterals per a revisar propostes de projectes, amb la responsable de CDTI d’aquest repte social.

Més informació

9 hores. Institut Tecnològic de l’Energia
Avinguda Juan de la Cierva, 24. Parc Tecnològic de Paterna, València
0