Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized @ca


Els comités estratègics especialitzats de l’AVI comencen a treballar en noves solucions innovadores per a les empreses

Els comités estratègics especialitzats de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), que emanen del seu òrgan assessor, han aprovat aquest dimecres un pla de treball per a identificar, prioritzar i aportar solucions als grans reptes que planegen al voltant de l’agroalimentació; l’automoció i mobilitat sostenible; l’economia circular, la salut i les tecnologies habilitadores per a la nova economia.

Aquests cinc àmbits d’actuació, al costat de la innovació social, van ser definits com a prioritaris pel Comité Estratègic d’Innovació (CEI) en la seua reunió constitutiva del passat 9 de maig i centraran la cerca d’oportunitats per al desenvolupament d’innovacions i tecnologies al llarg del present exercici.

La trobada d’aquest dimecres, presidit per l’investigador Avelino Corma, ha comptat amb la participació de l’equip directiu del Comitè Estratègic d’Innovació, en el qual s’integren científics, tecnòlegs i empresaris de reconegut prestigi; i dels coordinadors dels cinc grups especialitzats, que han acceptat hui aquesta responsabilitat.

Al capdavant del comitè estratègic agroalimentari se situa el conseller delegat de Dulcesol, Rafael Juan; el president del Grup Segura, Francisco Segura, liderarà el grup especialitzat en mobilitat; i Mariano Pérez, director d’Aidimme (l’institut tecnològic del metall i la fusta) coordinarà el comitè especialitzat en economia circular.

Així mateix, la investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) María Jesús Vicent, dirigirà el grup de salut, mentre que el científic José Duato capitanejarà el comité especialitzat en tecnologies habilitadores per a la nova economia, un camp que engloba, entre altres àmbits de coneixement, la robòtica, la nanotecnologia i els nous materials, a més d’aquelles disciplines pròpies de la digitalització.

D’acord amb el pla de treball, cadascun d’aquests comités no solament haurà d’oferir resposta als desafiaments del teixit productiu amb solucions tecnològiques innovadores. També identificarà els agents del sistema valencià d’innovació capacitats per al seu desenvolupament, definirà les accions necessàries per a la seua implementació en el si de les empreses i proposarà eines i incentius de política d’innovació per a maximitzar el seu impacte.

El CEI preveu remetre les seues conclusions a l’Agència Valenciana de la Innovació la pròxima tardor una vegada que els grups especialitzats hagen finalitzat els seus respectius informes després de tres sessions de treball.

Els resultats dels Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIE), com s’ha batejat a aquesta nova figura, guiaran, en la pràctica, l’activitat de l’AVI en el mig termini. L’objectiu és que les propostes innovadores es difonguen a través de les associacions empresarials per al desenvolupament posterior de projectes amb finançament públic, privat o mixt.
0

Uncategorized @ca


La Cámara de Valencia organitza en col·laboració amb la Autoridad Portuaria de València (APV) el Simposi Logístic sobre Blockchain per a tractar en profunditat, amb ponents de molt alt nivell d’implicació en la matèria, aquest procés tecnològic amb gran repercussió en el comerç internacional.

Més informació

9.30 hores. Seu de l’APV.
Avinguda Moll del Túria s/n
0