Uncategorized @ca

11 DE ABRIL | Comité Estratégico de Innovación Especializado en Emergencias

El Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Emergències, coordinat pel catedràtic d’Enginyeria Telemàtica Manuel Esteve, celebra la seua primera trobada per a definir els reptes prioritaris així com les possibles innovacions i solucions tecnològiques que permeten millorar la resposta davant emergències.

A més d’Esteve, el comité està integrat pels científics José Ángel Berná (UA-DFISTS), Sergio García-Nieto (UPV-DISA) i Ángela Sanjuan (Infermeria UA), mentre que els instituts tecnològics estan representats per Vicente Cambra (AITEX), Mercedes Sanchís (IBV) i Cristina Llobell (Inescop). La visió empresarial l’aporten Miguel Juan (S2), Roberto Guzmán (Robotnik) i Ignacio Llopis (IOT Sense). Així mateix, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències compta amb dues vocals, Miguel Mollá i Manuela Roldán, que participaran durant tot el procés.

10.30 hores. Agència Valenciana de la Innovació

Author