Uncategorized @ca

10 D’ABRIL | “Ciutats, ciutadania i innovació social”

El Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement, INGENIO (CSIC-UPV), organitza la jornada “Ciutats, ciutadania i innovació social: política pública i experiències per a la transició cap a la sostenibilitat” amb l’objectiu de posar en comú experiències i perspectives sobre el rol de la ciutadania en la construcció de models més sostenibles de producció i consum, conéixer com es configuren internament, quins aprenentatges aporten i com poden ser donats suport als processos que generen.

9.30 hores. Les Naus
Carrer de Joan Verdeguer 16-24, València

Author