Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Carta del President

M. H. Sr. Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana
President de l'AVI

L'Agència Valenciana de la Innovació -AVI- és una de les principals apostes del Consell de la Generalitat per a propiciar la millora estructural del model productiu valencià.


Aquesta millora s'articula en dos eixos essencials: el primer d'ells té a veure amb l’orientació que es pretén donar al nou model, que no és una altra que la d'aconseguir un patró de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb els objectius adoptats per l'estratègia europea 2020.


El segon es dirigix a la plena incorporació del sistema productiu valencià en l'economia del coneixement i en l'era de la competitivitat global.


Ara bé, perquè les diverses empreses i sectors que componen el nostre teixit productiu puguen incorporar tot tipus d'innovacions i tecnologies, algunes d'elles de caràcter clarament disruptiu, que garantisquen la consecució de les dues estratègies, es necessita, no només disposar d'un elevat volum de coneixement emmagatzemat en el sistema -alt percentatge d’R+D respecte del PIB-, sinó també un elevat grau d'accessibilitat a l’esmentat coneixement per part d'aquelles; la qual cosa no pot produir-se eficaçment si el Sistema d'Innovació en el seu conjunt no està degudament interconnectat.


L'AVI, per tant, tindrà com a principal missió dissenyar i coordinar l'Estratègia d'Innovació de la Comunitat Valenciana, alhora que impulsarà l'articulació de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació, aprofitant les sinergies amb altres organismes de la Generalitat orientats a la innovació empresarial i la millora de la seua competitivitat.


Finalment, cal ressaltar que l'Agència Valenciana de la Innovació és un projecte construït per mitjà del consens de tots els agents presents en el sistema: organitzacions empresarials i sindicals, representants del món científic i tecnològic i de l'administració pública; i té, per tant, vocació de permanència a llarg termini, transcendint fins i tot els cicles electorals.


Esperem ser capaços de contribuir, tots junts durant molts anys, a aquest il·lusionant esforç, pensant en les pròximes generacions i no únicament en les pròximes eleccions.