Your address will show here +12 34 56 78

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) disposa de diferents instruments i línies d'actuació per a transformar el sistema productiu valencià impulsant un creixement sostingut i sostenible de la renda per càpita, afavorint la creació de llocs de treball de qualitat i contribuint a l'increment del nivell i la qualitat de vida dels ciutadans.

Com a ens coordinador del sistema d'innovació (SVI), la AVI propicia la interrelació entre científics, instituts tecnològics i empreses perquè junts desenvolupen innovacions i solucions tecnològiques no existents en el mercat que donen resposta als grans reptes als quals s'enfronta el sistema productiu valencià.

La interconnexió dels nodes del SVI pot materialitzar-se amb el suport de l'Administració per mitjà de programes de compra pública innovadora, mitjançant els diàlegs tecnològics entre científics, tecnòlegs i empreses; o mitjançant les unitats científiques d'innovació, entre altres accions previstes per l’AVI.

Diàlegs tecnològics

L'Agència promou una interlocució fluïda i efectiva entre els experts científics en una àrea de coneixement concret amb tecnòlegs, empreses i Administracions Públiques amb l'objectiu que allò que es produïsca o el servei que preste tinga una necessitat real sobre la qual se sustente el treball de tots els components del Sistema Valencià d'Innovació (SVI).

L'objectiu final és que les innovacions i tecnologies resultants de la participació coordinada de tots els agents del SVI acaben sent incorporades tant per les empreses com per la pròpia Administració, injectant d'aquesta manera valor afegit a les diferents activitats econòmiques.  • Text Hover

Mobilitat, transport i infraestructures

Coordinat pel catedràtic de la Universitat  Politècnica de València (UPV) i director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports, Eugenio Pellicer, en aquest comité d'innovació participen els catedràtics Roberto Tomás (Universitat d'Alacant), Joaquín Huerta (Universitat Jaume I) i José Antonio Sobrino (Universitat de València); mentre que Vicente Cambra (Aitex), Javier Mira (ITC), Ana Isabel Soria (ITE) i Carmen Sánchez (ITENE) representen als instituts tecnològics. Així mateix, la perspectiva empresarial l'aporten Juan Manuel Díez (Autoritat Portuària de València), Ezequiel Moltó (Corporación Empresarial Vectalia), Ignacio Bertolín (Grupo Bertolín) i Juan Antonio Delgado (Stadler Rail Valencia). Completen aquest grup de treball la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, i el director de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, Manuel Martínez.


  • Text Hover

Soledat no desitjada en col·lectius vulnerables

Coordinat per la vicepresidenta de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia i profesora titular de la Universitat de València, Sacramento Pinazo; l'equip multidisciplinari compta amb Daniel Ruiz (Universitat d'Alacant), Javier Palanca i Vicente Traver (Universitat Politècnica de València) i Rosa Baños (Universitat de València) com a representants de la comunitat científica, mentre que participen per part dels instituts tecnològics Rocío Zaragozá (AIJU) i Rakel Poveda (IBV). A més, el teixit productiu aporta quatre integrants a aquest comité: Soledad Alonso (Gesmed), Celia Sánchez (One Million Bot S.L.), Joaquín Rieta (PrevenPro) i Pau Amat (Soft Home Services). La relació d'integrants es completa amb la directora autonòmica d'Intervenció Social de Creu Roja, Teresa Navarro  i la presidenta de la comissió d'Educació d'aquesta organització a la Comunitat Valenciana, Amparo Pérez, així com el director del departament de Servicis Tecnològics Digitals de Creu Roja Espanyola, Carlos Capataz. Assisteix també la secretaria autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, María Elena Ferrando.


  • Text Hover

Destinacions turístiques intel·ligents

El comité d'innovació està auspiciat per l'AVI i lnvat·tur i coordinat pel director de l'Institut Tecnològic de Producte Infantil o Oci (Aiju), Manuel Aragonés. En representació de la xarxa autonòmica de Destinacions Turístiques Intel·ligents participen Aida García (Ajuntament de Benidorm); Carlos Marco (Ajuntament de Gandia); Luis Miguel Morant (Ajuntament de l’Alfàs del Pi) i Lorena Zamora (Ajuntament d'Alcoi). A més, s'afegeixen al grup els científics José Antonio Ivars (Universitat d'Alacant); Jaume Llorens (Universitat Jaume I); Enrique Bigné (Universitat de València) i Laura Sebastià (Universidad Politècnica de València), i els tecnòlegs Fran Ricau (ITI) i José Darío Such. La part empresarial està representada per Federico Fuster (GF Hotels), Pablo Hernández (Hoteles RH) i Francisco J. Ribera (Gran Hotel de Peñíscola), mentre que assisteixen com a convidats Francisco Juan Martínez (Invat·tur), Leire Bilbao i Nuria Montes (Fundació Turisme Benidorm); a més de José Manuel Camarero (Visit Valencia).


  • Text Hover

Dieta i alimentació hospitalària

Aquest comité d'innovació està coordinat per la catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública Dolores Corella i compta amb els especialistes mèdics i científics Antonio Miguel Picó (Hospital General d'Alacant), Carmen Ribes-Koninckx (Hospital La Fe de València) i Miguel Civera (Hospital Clínic de València) Amparo Tárrega (IATA-CSIC) i Purificación García (UPV), així com Ana Zaragoza (UA) i Paula Crespo (CODiNuCoVa). Al grup participen dos representants dels instituts tecnològics, Juan Antonio Costa (Aimplas) i Encarna Gómez (AINIA), a més de la chef María José San Román,(Restaurante Monastrell) que té una estrela Michelín. La visió empresarial la proporcionen Zarza Burgués (Servicios y proyectos de Catering) i Javier Cervera, (Interfood Restauración).


  • Text Hover

Àrees industrials intel·ligents

Més de 70 científics, gestors i empreses de parcs empresarials han participat en els diàlegs tecnològics per a definir un nou model de gestió intel·ligent d'aquestes instal·lacions. S'han organitzat un total de nou taules de treball en Alacant, Almussafes, Castelló i València que han permès identificar més de 50 innovacions diferents al voltant de sis eixos estratègics: subministrament d'aigua i energia, residus, mobilitat i logística, seguretat i resiliència davant desastres i coordinació d'emergències.


Programes i línies de suport

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) incentiva, entre d’altres, els projectes d'alt impacte realitzats en cooperació entre diversos agents del SVI, la consolidació del conjunt de la cadena de valor empresarial, la intensificació de l'ús del coneixement 

per part de les empreses, i la compra pública innovadora, com a instrument de desenvolupament de tecnologies i innovacions orientades a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

L'Agència disposa, per a aconseguir els seus objectius, entre d’altres, de la facultat de concedir ajudes, per mitjà de convocatòries de concurrència competitiva. Les actuacions principals es resumeixen en:

Impacte de la innovació orientada en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha seleccionat una vintena de projectes de les convocatòries de 2019 i 2020 els resultats de les quals representen, per la seua proximitat al mercat o pel grau d'avanç en el TRL (Technology Readiness Level), un impacte significatiu en el teixit productiu de la Comunitat..

A més, s'han identificat les bones pràctiques comunes en matèria de governança, preparació i execució o recursos emprats que han promogut una execució especialment òptima dels projectes analitzats. 

Accions singulars

L’AVI lidera, coordina i impulsa activitats amb un elevat impacte potencial sobre el sistema productiu, que serveixen de model de referència per a l'actuació dels diferents agents del SVI. 

Impuls de la Compra Pública d'Innovació

La dinamització de la Compra Pública Innovadora (CPI) és un dels eixos d'acció estratègics per a l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), que pretén aprofitar la capacitat de compra de totes les administracions per a impulsar el desenvolupament d'innovacions que no solament eleven la qualitat i eficiència dels serveis públics, sinó que contribuïsquen també a millorar la competitivitat de les nostres empreses.


A aquest efecte, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha elaborat una guia pràctica que assistirà als organismes públics de la Comunitat Valenciana en la posada en marxa de procediments de CPI des de la fase inicial d'identificació de les necessitats d'innovació fins a l'elaboració dels plecs necessaris per a licitar aquest tipus de contractes, que es caracteritzen per una gran complexitat tècnica.

El resultat d'aquest treball, que ha sigut validat pels òrgans de contractació de conselleries, central de compres i sector públic de la Generalitat, així com d'entitats locals i de la pròpia Advocacia, s'ha traduït finalment en una guia tècnica que ofereix protocols d'actuació vàlids per a tota mena d'organismes públics.


Descarrega la Guia Pràctica de CPI (PDF)

A més d'aquest manual, l'AVI ha programat altres accions per a dinamitzar la Compra Pública d'Innovació en la Comunitat a través de la formació per a empleats públics i l'assessorament, assistència, suport i monitoratge de processos de CPI per part de qualsevol ens públic de la Generalitat. Així mateix, també es procedirà a la identificació, anàlisi i, si escau, suport en l'accés a les fonts de finançament de CPI existents a nivell i europeu per als nous projectes identificats després de l'anàlisi de demanda primerenca.

Unitats Científiques d'Innovació Empresarial (UCIE)

Amb la finalitat d'incentivar que la recerca siga aplicada a l’activitat productiva, l'Agència dona suport a la creació en centres de recerca d'una unitat científica per a la qual l’únic objectiu siga innovar. Aquesta unitat esdevé el nexe entre el que investiga i desenvolupa el centre, les necessitats detectades pels instituts tecnològics i el teixit empresarial. Les tres parts, sota la supervisió de l'Agència, són les que proposen els reptes a superar i els mitjans per a abordar-los sense reduir els recursos actuals dels centres de recerca en els quals estan implementats.